Mokiniai, turintys mokymosi sutrikimų

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai

           Rekomendacijos ikimokyklinukų pedagogamas ir tėvams apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymą

           http://portalas.emokykla.lt/Documents/Metodiniai%20leidiniai/SPPC/ikimokyklines.pdf                 

                Alternatyvi-komunikacija

Specifiniai mokymosi sutrikimai

Aktyvumo sutrikimas. Rekomendacijos mokytojams

Dėmesio ir aktyvumo sutrikimas

Elgesio ir emocijų sutrikimai

Emocijų sutrikimai

Elgesio sutrikimai. Asocialus elgesys

Elgesio sutrikimai. Prieštaraujantis neklusnumas

Bendrieji mokymosi sutrikimai