Vaikų psichikai gerinti – informacinės technologijos

Vaikų psichikai gerinti – informacinės technologijos

http://www.gargzdai.lt/vaiku-psichikai-gerinti-informacines-technologijos/

Plačiau

„Tėvų linija“

Prezidentės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ inicijuotas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Tėvų linija“ – tai nemokama konsultacija telefonu visos šalies tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo ir auklėjimo iššūkiais. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. tėvai gali skambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

Plačiau

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja šie teisės aktai:

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja šie teisės aktai:

Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Dėl vaiko minimalios ir v...

Plačiau

Dėl kvalifikacijos tobulinimo prioritetų

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos raštas dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų

doc00870120170829070413

Plačiau

Dėl pasirinktų prevencinių programų

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos raštas dėl pasirinktų prevencinių programų

doc00870620170829071530

Plačiau

Rekomendacijos mokytojams

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

PRADINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGRAMA

PAGRINDINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGRAMA

Rekomendacijos dėl PRITAIKYMO

Rekomendacijos programų INDIVIDUALIZAVIMUI

 

Plačiau

Įstatymas dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Įstatymas dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Įsakymas dėl rekomendacijų….

 

Plačiau

Pakeitimas

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas, dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimas

VGK komisijos sudarymo mokykloje įsakymo pakeitimas

Plačiau

Svarbu

Dingo vaikas? Skambink 116 000. Visoje ES veikiantis NEMOKAMAS pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems. www.116000.lt

www.116000.lt/institucijoms/

Plačiau

Naujienų archyvas

Apie 2017 m. kovo 11 d. įvykusią respublikinė metodinę-praktinę konferenciją „Efektyvi pagalba vaiko sėkmei“

http://www.gargzdai.lt/aptare-efektyvia-pagalba-vaiko-sekmei/


SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

ĮSAKYMAS dėl rekomendacijų 2017 03 22


Vaikų adaptacijos tyrimas Klaipėdos r.

Ikimokyklinių įstaigų direktorių susirinkimas.2017


Rekomendacijos tėvams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

Informacija tėvams

Rekomendacijos mokytojams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

Informacija mokytojams


Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimas ir papildymas


Naujausia vaiko brandumo mokyklai įvertinimo tvarka

naujiena brandumas


https://www.muzle.lv/

Latvijoje gamina puikias priemones logopedams ir spec.pedagogams...

Plačiau