Aplinkos pritaikymas


Lietuvos viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka nuo gruodžio 1 d. siūlo pasinaudoti nauja paslauga – specializuotų bendravimo kortelių kūrimu naudojantis programine įranga „Boardmaker“.

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška (GALIA)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/06/VDU_Tyrimas_GALIA_-SMSM-2021-04-30.pdf?fbclid=IwAR07V7RdX-s9goNbnpgt8H-7pdc5NMefq0RY2YNrLYTszACUfxdz_P4e0gA