Darbuotojų psichologinis saugumas

 

 

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie jį pranešti:

  • informuojant Tarnybos vadovą. Tarnybos vadovas apie praneštą atvejį turi informuoti Komisiją:
  • registruojant psichologinio smurto ar mobingo atvejį, užpildžius Galimų psichologinio smurto atvejų anketą (2 priedas) ir pateikus reikiamą informaciją;
  • siunčiant elektroninį laišką adresu info@klrppt.lt nurodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel.) (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos); įvykio datą (arba periodą nuo – iki); galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus; pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą; siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų).

 

 

DĖL KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa (2 priedas):

DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE ANKETA