Ieškome kolegos: socialinio pedagogo

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką   1 etato socialinio pedagogo pareigoms užimti. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,44 iki 10,45. Darbuotojui kompensuojamos kelionės išlaidos.

Reikalavimai:

 1. Auštasis universitetinis išsilavinimas, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Ne mažesnė kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtis švietimo įstaigoje.
 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 4. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, mokinių (vaikų) socialinio vertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais išmanymas.
 5. Gebėjimas vesti individualius, grupinius gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoti pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimus tėvams (globėjams), taikyti  ankstyvąsias  intervencijas kaip pagalbos priemones jaunuoliams nuo 14-21 metų, turintiems eksperimentavimo su alkoholiu ir / ar narkotikais patirties.
 6. Išklausyti ir galiojantys pirmosios medicininės pagalbos ir higienos kursai, galiojantis sveikatos medicininio patikrinimo pažymėjimas.
 7. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:

 1. Geras anglų kalbos mokėjimas.
 2. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, oratoriniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.
 3. Patirtis dalyvaujant ir vykdant projektus.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus iki 2022 m. liepos 7 d. elektroniniu  paštu info@klrppt.lt:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą. Privalumų sąrašą su nurodytomis dalykinėmis savybėmis ir įgūdžiais. Motyvacinį laišką. Rekomendacijas.

 

 

Detalesnė informacija telefonu 8 688 32863

Apie sprendimą kandidatus informuosime elektroniniu paštu.

Atrinkti pretendentai į atranką atsineša dokumentų originalus ir kopijas.

Atranka įvyks 2022 m. liepos 8 d.  13.00  val.