Organizacijos, į kurias galite kreiptis dėl autizmo spektro sutrikimo ❗️
Lietuvos įtraukties švietime centras https://lisc.lt/ ;
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusiso raidos vaikų konsultavimo skyrius  http://lasuc.lt/veikla/sutrikusios-raidos-vaiku-konsultavimo-skyrius/
 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai” https://asociacija.lietausvaikai.lt/ ;
 VšĮ „Abos centras” – vaikų ugdymas ir konsultacijos  https://www.aboscentras.lt/ ;
 Asociacija „Kitoks Vaikas“ http://www.kitoksvaikas.lt/ ;
 Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius  https://srvks.lt/ .