Mokymai “Pasitinkam autistišką pirmoką. Ivadas”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekVEM39M4kbDBG3tm2j_8_3cH5oxI9W3MHVk17-gHDUhRC1A/viewform

Plačiau

Knyga vaikams apie koronavirusą

Knyga vaikams apie koronavirusą

 http://www.svietimonaujienos.lt/knyga-vaikams-apie-koronavirusa/?fbclid=IwAR02iG1M5MekRqZ4XCXhc1V0S3WHjUwfMvuOdaf7PxH7_wbc9IXogdOn6PQ

Plačiau

PRADINIO BEI PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMAI

Siekiant užtikrinti kokybišką įvairiausių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo proceso organizavimą, kviečiame atkreipti dėmesį į PRADINIO BEI PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMUS, susijusius su šių vaikų ugdymu:

* pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimas – PENKTASIS SKIRSNIS „MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS“

(https://www.e-tar.lt/…/leg…/51aaa700d64411eaabd5b5599dd4eebe)

* pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimas – ŠEŠTASIS SKIRSNIS „MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS“

(https://www.e-tar.lt/…/leg…/3b1d8470d6e011eaabd5b5599dd4eebe)

Plačiau

SVARBU

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  LANKYTOJŲ DĖMESIUI

Atvykstant į Tarnybą prašome laikytis asmens sveikatos saugos ir higienos reikalavimų.

Atvykite į pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – Tarnyba) likus ne daugiau nei 5 min. iki paskirto vizito laiko. Vaiką turėtų lydėti vienas asmuo.

Pasikalbėkite iš anksto su vaiku apie apsilankymą Tarnyboje (peržiūrėkite rekomendacijas www.klrppt.lt )

Atvykite su apsauginėmis priemonėmis  t. y. apsaugine veido kauke (privaloma) ir pirštinėmis (pageidautina).

Įėjus į Tarnybą dezinfekuokite rankas.

Prie Tarnybos  įėjimo jums bus matuojama temperatūra. Karščiuojantys (37.3°C ir daugiau) klientai į Tarnybos patalpas neįleidžiami (priimami tik sveiki klientai). Rekomenduojame temperatūrą pasitikrinti ir namie prieš einant į Tarnybą.

Laikykitės asmens sveikatos ir higienos (rankų higiena, ...

Plačiau

Konkursas Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms

Klaipėdos rajono savivaldybė 2020 m. birželio 29 d. skelbia konkursą Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms
1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr...

Plačiau

Mokytojo vadovas “Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų”

Ruošiantis rugsėjui, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius specialistai rekomenduoja mokytojo vadovą „Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.
Mokyti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, atrodo bauginanti užduotis, tačiau tinkamai pasirengus galima pradėti sklandžiai.
Šis vadovas padės išsiaiškinti, ko verta tikėtis, ir parodys, kaip paversti savo klasę efektyvaus mokymosi erdve:

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf?fbclid=IwAR1hDuNCpJC26Ri_2uIu0P1PeZgJZrjePr4_uoZwisk5BIpHFPRokz4SwJQ

Plačiau

Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2020/06/REKOMENDACIJOS-TEVAMS1-3.pdf?fbclid=IwAR1Q9-Sm_MiK6_6OT6gzeMwon7slJ6nx9OeL5D5ViwPieM6SuLc74byYneE

Plačiau

„Įtraukusis švietimas – trūkstamos jungtys“

Plačiau

Funkcinio elgesio vertinimo gairės

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2020/06/FEV-GAIR%C4%96S-SRVKS.LT_.pdf?fbclid=IwAR3ATT6uCnQVLw2ZkKFAUimi33uSHaGLRqyFfnUVpRFxPbCEUlf-BRbGVKY

 

Plačiau

IEŠKOME NEUROLOGO

 

 

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką 0,25 gydytojo vaikų neurologo  etatui užimti (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, mėnesinė alga nuo 827 iki 2033 eurų. Kompensuojamos kelionės išlaidos).

        Reikalavimai gydytojui vaikų neurologui: medicininis išsilavinimas, atitinkamai vaikų neurologo  gydytojo galiojanti licencija. Patirtis įvertinant mokinio (vaiko) raidos ypatumus, sveikatos būklę, lėtinius somatinius bei neurologinius sutrikimus, pažeidimo lokalizaciją, specialiuosius ugdymosi poreikius.

Pretendentų dokumentai priimami arba siunčiami iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. šiuo adresu: Kvietinių g. 30, Gargždai arba el. paštu klrppt@gmail.com.

Informacija telefonu  8 688 32863 (iki 13.00 val.)

Apie sprendimą  kandidatą informuosime el. paštu.

 

Plačiau