Akimirkos iš vykusių užsiėmimų Gargždų miesto lopšeliuose-darželiuose: „Ąžuoliukas“, „Naminukas“, „Saulutė“, „Gintarėlis“.

Smagu pasidžiaugti, kad Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje paslaugas jau teikia socialinis pedagogas, kuris dirba pagal Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“.

Savo veiklas pedagogas pradėjo įgyvendinti Gargždų miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Šią vasarą (birželio, rugpjūčio mėnesiais) specialistė vedė socialinių įgūdžių užsiėmimus 6–7 metų amžiaus vaikams. Šių užsiėmimų tikslas buvo formuoti vaikų teigiamą požiūrį apie save ir juos supančią aplinką, ugdyti pasitikėjimą savimi, suvokti savo savitumą, individualius gebėjimus, atpažinti ir įvardinti kylančias emocijas. Mankštos, šokio, muzikos pagalba vaikai mokėsi sumažinti kylančias emocijas, atsipalaiduoti, o grupinių žaidimų metu – bendrauti ir bendradarbiauti grupėje, būti tolerantiškais...

Plačiau

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Dėmesio! Kviečiame dalyvauti!

Formuojamos naujos dalyvių grupės pozityvios tėvystės mokymams, kurie skirti tėvams (globėjams), auginantiems nuo 1–7 metų amžiaus vaikus.

Mokymų trukmė – 4 susitikimai (1 kartą per savaitę).

Mokymų programos tikslas – suteikti paramą tėvystės (vaikų auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką, patirti bendrumo jausmą. Grupiniai užsiėmimai leis Jums, mieli tėveliai, pasijusti ne vieniems, padės išreikšti jausmus, susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, sumažins įtampą, padės atkurti emocinę pusiausvyrą ir tinkamai reaguoti į vaiko elgesio problemas.

Šie mokymai – nemokami. Grupės dydis iki 8 asmenų.

Mokymų vieta: Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba...

Plačiau

Renginys „Šiaurietiškas požiūris į kurčneregystę”

2021 m. rugsėjo 23 d.  tiesiogiai transliuojamas nuotolinis  renginys „Šiaurietiškas požiūris į kurčneregystę”, kurį organizuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Šiaurės gerovės centro padalinys kurčneregystės klausimams, kartu su Lietuvos nacionaline švietimo agentūra ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru.

 Registracija į renginį

Registruotis į renginį prašome iki š. m. rugsėjo 21 d. užpildant šią renginio dalyvio anketą.

2021 m. rugsėjo 23 d. nuotolinio seminaro Vilniuje tikslas yra pristatyti šiaurietišką požiūrį į įgimtą kurčneregystę, parodyti kurčneregių asmenų funkcinio vertinimo metodus ir švietimo paslaugas vaikams ir jų tėvams.

 Nuotolinis  seminaras yra skirtas Baltijos valstybių specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų darbuotojams, pedagoginių psichologinių tarnybų švietimo pagalbos specialistam...

Plačiau

Negalią turinčių vaikų orumą ir lygiavertes teises užtikrinti padės įtraukusis ugdymas

Prof. Jonas Ruškus: Negalią turinčių vaikų orumą ir lygiavertes teises užtikrinti padės įtraukusis ugdymas

 

Plačiau

Sėkminga pradžia: kaip pasiruošti, vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, atėjimui į mokyklą?

Plačiau

Skelbiama atranka 1 et. psichologo pareigoms užimti

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką 1 etato psichologo pareigoms užimti. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,43  iki 8,62 (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos). Kompensuojamos kelionės išlaidos. Darbo vieta Gargždų dvejose  ikimokyklinėse įstaigose.

Reikalavimai psichologui

Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų).

Darbo patirtis (3 m.) vaikų ir suaugusiųjų konsultavimo, vaiko vystymosi raidos  pažinimo ir gebėjimų įvertinimo, grupių vedimo, pagalbos suteikimo specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų ugdytojams, klausimais.

Privalumai: žino...

Plačiau

Skelbiama atranka 0,75 et. spec. pedagogo ir 0,5 et. logopedo pareigoms užimti

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką 0,75 etato specialiojo pedagogo ir 0,5 etato logopedo pareigoms užimti, viso krūvis 1,25 etato. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,6 iki 9,71.  Darbuotojui kompensuojamos kelionės išlaidos.

Reikalavimai:

  1. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo ar specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje.
  2. Auštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo-specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
  3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
  4. Pedagoginio bei kalbos vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagogi...
Plačiau

Kaip mokyklos dirbs naujais mokslo metais?

Taikant saugumo priemones rugsėjį mokiniai mokysis klasėse. Ką reikėtų žinoti mokinių tėveliams?
Į klausimus atsakys:
• Sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius
⌚ Kada? Rugpjūčio 26 d. 17 val.
🔍 Kur? Tiesioginė transliacija bus prieinama ministerijos Youtube kanalu https://bit.ly/3knkYIl.
⏰ Kiek truks? 1 val.
🗣 Kaip užduoti klausimą? Klausimus iš anksto kviečiame teikti el. p. turiu.klausima@smm.lt, taip pat bus galima klausti transliacijos metu komentarų skiltyje.
Sugrįžkime į mokyklas saugiai
Plačiau

MOKYMAI APIE VAIKŲ SENSORIKĄ

MOKYMAI APIE VAIKŲ SENSORIKĄ BU MOKYKLŲ SPECIALISTAMS NET 7 MIESTUOSE!
Mokymų tikslas – suteikti sensorinės integracijos teorinių ir praktinių žinių, kurios yra vertingos ugdant ASS ir kitus raidos sutrikimus turinčius vaikus, atsižvelgiant į individualų sutrikimo pobūdį, specialiųjų poreikių lygį, mokyklos, šeimos ir visuomenės lūkesčius, siekiant paskatinti kiekvieno vaiko dalyvavimą ir motyvaciją mokytis įtraukiojoje mokymo(si) aplinkoje.
Mokymai skirti bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojams, bendrojo lavinimo mokyklų švietimo pagalbos specialistams ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų padėjėjams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais ASS.
Daugiau informacijos ir registracija:
Mokymai yra “Tėvų ir specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, mokymas ir kompetencijų didin...
Plačiau

„Tėvų linijoje“ psichologo konsultacija – tą pačią dieną, visoje Lietuvoje, ir vasarą

Vasarą galimybių patekti pas psichologą dar labiau sumažėja tiek gydymo įstaigose, privačiuose kabinetuose, tiek vaikų ugdymo įstaigose, tačiau „Tėvų linijoje“ profesionalių psichologų  konsultacijos nestabdomos, be to, pagalba suteikiama tą pačią dieną visoje Lietuvoje.

Vasarą tėvams klausimų – ne mažiau

„Gali atrodyti, kad pasibaigus mokslo metams, tėvams kyla kur kas mažiau klausimų ar susirūpinimo dėl vaikų ir paauglių elgesio, jų savijautos, išgyvenimų. Tačiau ir vasarą tėvai atsiduria situacijose, kai abejoja, ar tinkamai elgiasi, reaguoja, supranta savo vaikus ir paauglius. Gali ištikti sudėtingų ir sunkių įvykių. Taip pat dalis tėvų jaučiasi pavargę ar nusivylę savimi ir nori tiesiog pasikalbėti“, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.

Psichologė pastebi, kad vaikų...

Plačiau