Praktiniai mokymai logopedams, dirbantiems su sutrikusios klausos vaikais

Gegužės 12 d., 14:00 val. vyks praktiniai mokymai, skirti logopedams, dirbantiems su sutrikusios klausos vaikais. Šių mokymų tikslas – supažindinti logopedus, dirbančius bendrojo ugdymo įstaigose, su sutrikusios klausos vaikų tarties ir klausos ugdymo specifika.
Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu bus atsiųsta likus 2 dienoms iki mokymų.
Programa:
Klausos lavinimo ir kalbos mokymo etapai po klausos reabilitacijos.
A. Luckevič, surdopedagogė ekspertė, R. Saulėnienė surdopedagogė metodininkė, U. Sabukevič, surdopedagogė.
Pagrindinės klausos lavinimo ir kalbos ugdymo strategijos, dirbant su įvairias negales turinčiais mokiniais.
R. Vyšniūnienė, surdopedagogė ekspertė.
Mokinių, turinčių klausos sutrikimų, kalbos ugdymas mokykloje.
I. Bliakevičienė, surdopedagogė metodininkė.
Trukmė – 3 valandos.
Atkreipiame dėmesį, kad dalyvių skaičius ribotas.
Kviečiame dalyvauti!
Organizuoja Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistai