Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Parengtos „Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams”
📑Elgesio ar/ir emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
📑Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
📑Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
📑Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
📑Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
📑Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
📑Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
📑Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
📑Regos sutrikimą turintiems mokiniams
Šios rekomendacijos – NŠA vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklų dalis: https://www.nsa.smm.lt/…/bendrojo-ugdymo-mokytoju…/