Atranka 0,5 etato specialiojo pedagogo ir 0,5 etato logopedo pareigoms užimti

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką 0,5 etato specialiojo pedagogo ir 0,5 etato logopedo pareigoms užimti nuo 2020 m. vasario 3 d. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,66 iki 9,28.  Darbuotojui kompensuojamos kelionės išlaidos.

Reikalavimai:

  1. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo ar specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje.
  2. Auštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo-specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
  3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
  4. Pedagoginio bei kalbos vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagogin...
Plačiau

Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė „Laiptai. Kartu gali būti lengva“

Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė „Laiptai. Kartu gali būti lengva“

Pozityvios tėvystės meno mes mokomės visą savo gyvenimą. Mokomės iš savo klaidų ir sėkmių, kitų tėvų patirties, ieškome specialistų pagalbos ir rekomendacijų. Atsakinga tėvystė reikalauja daug pastangų, kantrybės ir pasiaukojimo. Tėvystė nėra įgimtas gebėjimas: mes negimstame kaip tobuli ir viską žinantys tėvai. Beje, mūsų vaikams ir nereikalingi tobuli tėvai. Vaikams reikalingi geri tėvai, t. y. mylintys, nuoseklūs, jautrūs vaikų poreikiams, sugebantys nustatyti tinkamas leistino elgesio ribas ir prognozuojami. Tenka nueiti ilgą patirties ir išbandymų kelią, kad išmoktume tinkamai elgtis su vaiku. Specialistų teigimu, atsakinga tėvystė išsprendžia daugelį su vaiku susijusių problemų: netinkamo elgesio, melo, vagysčių, nusikaltimų ir kt.  Tėvystės įgūdžiai yra lavinami...

Plačiau

MOKYMAI TĖVAMS INTERNETU

Kaip pastebėti ir tinkamai reaguoti, jei jūsų vaikas mokykloje susiduria su patyčiomis? Kviečiame pasitikrinti žinias ir rasti reikalingus atsakymus „Vaikų linijos“ mokymuose tėvams internetu. Šie mokymai sukurti, adaptavus Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „Friends“ mokymų kursą tėvams.

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/?fbclid=IwAR2G6M3OmqKRG1KC_My5FRFioASYIoSLgftJuS7esAthxMyql76FfKEPCbk

Plačiau

PARENGTOS REKOMENDACIJOS PRAKTINIAM SMURTO ATPAŽINIMUI SKIRTŲ PLAKATŲ TAIKYMUI

PARENGTOS REKOMENDACIJOS PRAKTINIAM SMURTO ATPAŽINIMUI SKIRTŲ PLAKATŲ TAIKYMUI

Primename, kad šių metų rugpjūčio mėnesį buvo išleisti ir ugdymo įstaigoms perduoti smurto atpažinimui skirti plakatai mokyklinio amžiaus mokiniams (1–4 kl. mokiniams; 5–8 kl. mokiniams; 9–12 kl. mokiniams). Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento psichologijos skyriaus specialistai parengė pagalbinę medžiagą – rekomendacijas praktiniam šių plakatų taikymui. Rekomendacijose yra pateiktos gairės kaip kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje su atitinkamo amžiaus mokiniais ir kaip pristatyti plakatuose pateiktą informaciją.

Rekomendacijas galite atsisiųsti paspaudę žemiau pateiktas nuorodas:

Plačiau

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento “Metinis pranešimas 2019”

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento “Metinis pranešimas 2019”

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/43252%20NTAKD%20metinis%20prane%C5%A1imas.pdf

Plačiau

Išleista knygelė, skirta tėveliams, auginantiems negalią turinčius vaikučius

 Išleista knygelė, skirta tėveliams, auginantiems negalią turinčius vaikučius.

https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/sites/9/2019/11/Praktiniai-patarimai-teveliam_web_Vitae_litera-1.pdf

Plačiau

Mokinių raidos sutrikimų statistika Klaipėdos r. ugdymo įstaigose 2019-2020 m. m.

Statistika 2019-2020 m.m.

Plačiau

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Plačiau

Džiaugiamės naujomis PPT patalpų galimybės organizuoti renginus

 

Psichologinio konsultavimo grupė

DĖMESIO: Kelionių maratonas prasidėjo!! Šiandien įvyko pirmoji kelionė- į Gargždus. Buvome pakviesti į Klaipėdos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą. Ačiū skyrusiems laiko.. jūsų pasiūlymai naujoms priemonėms privertė mus susimąstyti 😊

Plačiau

Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų adaptacijos tyrimas

Ugdymo įstaigose tėvai informuojami apie tai, kokie pasikeitimai laukia vaiko, ragina tėvus mokyti vaiką savarankiškumo, bendravimo su bendraamžiais, kalbėtis su vaiku jam suprantama kalba apie tai, kas jo laukia pradėjus lankyti darželį. Nemažai informacijos tėvai randa ir kitur, tačiau pradėję vesti savo vaikus į darželį vis tiek susiduria su sunkumais. Tuomet kyla daug nerimo ir klausimų, kas sukelia vaikui sunkumų sėkmingai adaptuotis.

Adaptacijos tyrimas 2019

Plačiau