MOKYMAI TĖVAMS INTERNETU

Kaip pastebėti ir tinkamai reaguoti, jei jūsų vaikas mokykloje susiduria su patyčiomis? Kviečiame pasitikrinti žinias ir rasti reikalingus atsakymus „Vaikų linijos“ mokymuose tėvams internetu. Šie mokymai sukurti, adaptavus Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „Friends“ mokymų kursą tėvams.

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/?fbclid=IwAR2G6M3OmqKRG1KC_My5FRFioASYIoSLgftJuS7esAthxMyql76FfKEPCbk

Plačiau

PARENGTOS REKOMENDACIJOS PRAKTINIAM SMURTO ATPAŽINIMUI SKIRTŲ PLAKATŲ TAIKYMUI

PARENGTOS REKOMENDACIJOS PRAKTINIAM SMURTO ATPAŽINIMUI SKIRTŲ PLAKATŲ TAIKYMUI

Primename, kad šių metų rugpjūčio mėnesį buvo išleisti ir ugdymo įstaigoms perduoti smurto atpažinimui skirti plakatai mokyklinio amžiaus mokiniams (1–4 kl. mokiniams; 5–8 kl. mokiniams; 9–12 kl. mokiniams). Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento psichologijos skyriaus specialistai parengė pagalbinę medžiagą – rekomendacijas praktiniam šių plakatų taikymui. Rekomendacijose yra pateiktos gairės kaip kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje su atitinkamo amžiaus mokiniais ir kaip pristatyti plakatuose pateiktą informaciją.

Rekomendacijas galite atsisiųsti paspaudę žemiau pateiktas nuorodas:

Plačiau

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento “Metinis pranešimas 2019”

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento “Metinis pranešimas 2019”

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/43252%20NTAKD%20metinis%20prane%C5%A1imas.pdf

Plačiau

Išleista knygelė, skirta tėveliams, auginantiems negalią turinčius vaikučius

 Išleista knygelė, skirta tėveliams, auginantiems negalią turinčius vaikučius.

https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/sites/9/2019/11/Praktiniai-patarimai-teveliam_web_Vitae_litera-1.pdf

Plačiau

Mokinių raidos sutrikimų statistika Klaipėdos r. ugdymo įstaigose 2019-2020 m. m.

Statistika 2019-2020 m.m.

Plačiau

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Plačiau

Džiaugiamės naujomis PPT patalpų galimybės organizuoti renginus

 

Psichologinio konsultavimo grupė

DĖMESIO: Kelionių maratonas prasidėjo!! Šiandien įvyko pirmoji kelionė- į Gargždus. Buvome pakviesti į Klaipėdos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą. Ačiū skyrusiems laiko.. jūsų pasiūlymai naujoms priemonėms privertė mus susimąstyti 😊

Plačiau

Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų adaptacijos tyrimas

Ugdymo įstaigose tėvai informuojami apie tai, kokie pasikeitimai laukia vaiko, ragina tėvus mokyti vaiką savarankiškumo, bendravimo su bendraamžiais, kalbėtis su vaiku jam suprantama kalba apie tai, kas jo laukia pradėjus lankyti darželį. Nemažai informacijos tėvai randa ir kitur, tačiau pradėję vesti savo vaikus į darželį vis tiek susiduria su sunkumais. Tuomet kyla daug nerimo ir klausimų, kas sukelia vaikui sunkumų sėkmingai adaptuotis.

Adaptacijos tyrimas 2019

Plačiau

SKELBIMAS

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia konkursą 0,25 gydytojo vaikų neurologo  etatui užimti (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,57 iki 9,61. Kompensuojamos kelionės išlaidos).

Reikalavimai gydytojui vaikų neurologui: medicininis išsilavinimas, atitinkamai vaikų neurologo  gydytojo galiojanti licencija. Patirtis įvertinant mokinio (vaiko) raidos ypatumus, sveikatos būklę, lėtinius somatinius bei neurologinius sutrikimus, pažeidimo lokalizaciją, specialiuosius ugdymosi poreikius.

Pretendentų dokumentai priimami arba siunčiami iki 2019 m. rugsėjo 30 d. šiuo adresu: Kvietinių g. 30, Gargždai arba el. paštu klrppt@gmail.com.

Informacija telefonu  8 688 32863.

Apie sprendimą  kandidatą informuosime el. paštu.

Plačiau

DĖL ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  ĮSAKYMAS “DĖL ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f1380c0989b11e9ae2e9d61b1f977b3?fbclid=IwAR0CqriiDD1zeGWdv8OBfUkCB3qZwtt6CquGClckcKcJigLzbs2FvfW_eqs

Plačiau