Rekomendacijomis dėl Individualaus pagalbos plano rengimo ir įgyvendinimo

Kviečiame susipažinti su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengtomis rekomendacijomis dėl Individualaus pagalbos plano rengimo ir įgyvendinimo. Individualus pagalbos planas gali būti svarbiu įrankiu, vykdant įtraukųjį ugdymą ir planuojant pagalbą mokiniams:
Gali būti medis ir tekstas vaizdas
Plačiau

Kovo 21-oji – Dauno sindromo diena

Plačiau

Užsiėmimai su šunimi Gargždų lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas”

Kovo 17 d. Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos mobilios komandos specialistės psichologė Toma Imbrasienė ir specialioji pedagogė, logopedė Jūratė Žilienė Gargždų lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas” pradėjo vykdyti edukacinius-patyriminius užsiėmimus su socializuotu šunimi Balu. Užsiėmimai skirti specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintiems vaikams. Planuojami 4 susitikimai, kurių metu bus siekiama stiprinti vaikų socialinius, emocinius įgūdžius, skatinti juos bendrauti, bendradarbiauti, patirti emocinius bei sensorinius pojūčius į pagalbą pasitelkiant šunį.

Plačiau

Virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Mano logopedė“, skirta Europos logopedų dienai paminėti

 

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotame projekte Europos logopedų dienai paminėti dalyvavo  37 mokytojai, švietimo pagalbos specialistai iš 14  rajono ugdymo įstaigų. Logopedės portretą piešė 147 mokiniai, mintis apie tai, kas yra logopedas, ką jis dirba bei kur jį galima sutikti užrašė 54 mokiniai. Dėkojame visiems  aktyviai  dalyvavusiems projekte.

Kviečiame  apsilankyti virtualioje  mokinių kūrybinių darbų parodoje „Mano logopedė“.

https://fb.watch/jgq9tfOxG4/

Plačiau

Kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Vaiku linija dėka jau tapo įprasta, kad kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Palaikom šią “Vaikų linijos” ne vienerius metus organizuotą iniciatyvą ir raginame nepamiršti, kad patyčios visada skaudina.
📍Suaugusiųjų pagalba labai svarbi, stabdant patyčias, kai vaikai/paaugliai jas patiria, stebi ar skriaudžia kitus. Tad primename, kaip reikėtų elgtis, sužinojus, kad vaikas ar paauglys patyrė patyčias, kaip reaguoti, jeigu jūsų vaikas pasielgė netinkamai, ir kaip suaugusiems derėtų valdyti savo emocijas.
📍Kai kyla klausimų dėl vaikų ir paauglių patiriamų, stebimų ar inicijuojamų patyčių, taip pat dėl kitų sunkumų, pasitarkite TĖVŲ LINIJOJE – 8 800 900 12. Tėvus, įtėvius, globėjus, senelius iš visos Lietuvos nemokamai konsultuoja profesionalūs psichologai darbo dienomis 9.00-13.00 val. ir 17.00-21.00 val. Daugiau informacijos:
Plačiau

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos projektas Europos logopedų dienai paminėti

Kovo 6 dieną minima Europos logopedų diena. Norėdamos paminėti šią dieną ir atkreipti dėmesį į logopedo profesijos svarbą šių dienų kontekste, kai visos ugdymo įstaigos ruošiasi įtraukiajam ugdymui, Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedės vasario–kovo mėnesiais pakvietė ugdymo įstaigas dalyvauti projekte. Jo metu mokiniai kūrė savo logopedės portretą, dalinosi mintimis apie tai, kas yra logopedas, ką jis veikia bei kur jį būtų galima sutikti. Logopedo specialybė šiandien yra itin reikalinga, perspektyvi ir prasminga. Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir gimnazijų specialistai susitiko su 9–12 klasių mokiniais ir supažindino juos su šia profesija bei studijų galimybėmis. Džiugu, kad 4 abiturientės susidomėjo šia studijų kryptimi...

Plačiau

Rudenį darbą pradės mokykloms talkinsiantys aštuoni regioniniai specialiojo ugdymo centrai

Naujais mokslo metais darbą pradės aštuoni regioniniai specialiojo ugdymo centrai. Jie teiks kvalifikuotą pagalbą šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties principus, kad kartu sėkmingai galėtų mokytis įvairių poreikių vaikai.

„Siekiame padėti bendrojo ugdymo mokykloms, darželiams ir profesinėms mokykloms kuo geriau pasirengti priimti įvairių poreikių vaikus. Pradėjus veikti regioniniams specialiojo ugdymo centrams, pagalba vaikui ir mokytojui, mokyklai bus lengviau pasiekiama ir esant būtinybei tiek tėvai, tiek mokytojai galės konsultuotis su labiau patyrusiais ir daugiau kompetencijų turinčiais specialistais“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Regioninio specialiojo ugdymo centro tikslas – skatinti įtraukųjį ugdymą regione padedant jo mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime p...

Plačiau

DAR VIENA PRIEMONĖ STIPRINTI ŠVIETIMO PAGALBĄ – MOBILI SPECIALISTŲ KOMANDA

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas Klaipėdos rajone – ne naujiena. Švietimo pagalba teikiama visose ugdymo įstaigose. Mokyklose, darželiuose dirba net 127 mokytojų padėjėjai, 86 logopedai, specialieji ir socialiniai pedagogai, psichologai, o Dovilų pagrindinė mokykla, kurioje mokosi nemažai specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų, visos Lietuvos mastu pateikiama kaip gerosios praktikos pavyzdys. Žengiama dar toliau. Vaikams pagalbą teikiančių specialistų būrį papildė keturi nauji darbuotojai: šią savaitę darbą pradėjo mobili Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos komanda.

Mobili komanda, kurią sudaro psichologė, logopedė, socialinė ir specialioji pedagogės, atlikdama mokinių vertinimą jau lankėsi keliose rajono ugdymo įstaigose.

Vaiko raidą, elgesį, įgūdžius vertinančios komandos išskirtinumas tas, kad ve...

Plačiau

Tėvystės įgūdžių mokymai

Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje organizuojami

Tėvystės įgūdžių mokymai

2023 m. kovo 22 d., 29 d. ir balandžio 5 d., 12 d. nuo 12-14 val.

Adresu Kvietinių g. 30, Gargždai (įėjimas iš kiemo pusės)

Tėvystės įgūdžių mokymo programos tėvams tikslas – gerinti šeimos narių socialines emocines kompetencijas, bendravimą tarpusavyje, stiprinant vaikų bei jų šeimos narių psichikos sveikatą.

Tėvystės įgūdžių programos metu susipažinsime su amžiaus tarpsnio ypatumais ir jų įtaka vaiko elgesiui, mokysimės veiksmingų bendravimo su vaikais būdų, emocijų atpažinimo ir lavinimo metodų, lavinsime tėvų pozityvios disciplinos taikymo įgūdžius. Užsiėmimų metu vyks diskusijos, bus dirbama porose ir mažose grupėse, aptariamos probleminės situacijos ir ieškoma bendrų atsakymų, sprendžiant jas, gilinamos teorinės žinios apie tėvystę...

Plačiau

Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

Kviečiame susipažinti su elektroniniu leidiniu, parengtu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui įgyvendinant Erasmus+ projekto „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“ veiklas: http://lasuc.lt/…/Elektroninis-leidinys-%E2%80%9EBe…

 

 

 

Plačiau