Ieškome kolegos: socialinio pedagogo

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką   1 etato socialinio pedagogo pareigoms užimti. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,44 iki 10,45. Darbuotojui kompensuojamos kelionės išlaidos.

Reikalavimai:

  1. Auštasis universitetinis išsilavinimas, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
  2. Ne mažesnė kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtis švietimo įstaigoje.
  3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
  4. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, mokinių (vaikų) socialinio vertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi pore...
Plačiau

Skaitmeninių išteklių rinkinys SUP mokiniams

🫂 Pristatomas  skaitmeninių išteklių rinkinys „EduSensus“, skirtą mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, kuriam buvo skirta beveik 890 tūkst. eurų.
🌐Visą įtraukiajam ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo priemonių ekosistemą sudaro virš 3000 interaktyvių ir papildomų veiklų. Rinkinyje taip pat galima rasti žaidimų, interaktyvių įrankių, daugiau kaip 700 užduočių lapų, kuriuos galima atsispausdinti, daugiau kaip 5000 įtraukiančių, spalvingų iliustracijų bei interaktyvių animacijų.
Plačiau

Kodėl vaikams reikia atostogų?

Kiekvienas žinome, kad darželis – tai saugi vieta vaikui, kurioje jis mokosi laikytis grupės susitarimų, pritapti tarp bendraamžių, rasti draugų, kasdieną įgyja naujų žinių apie pasaulį ir jį supančią aplinką. Mokslo metai, prasidėję rugsėjo pirmąją, tęsiasi iki vasaros. Artėjant vasarai neretai tėvams kyla klausimas – ar leisti vaiką į darželį visą vasarą, ar visgi sudaryti sąlygas vaikui praleisti atostogas kartu su savo šeimos nariais ar seneliais?

Vaikui darželio lankymas prilygsta mūsų, suaugusiųjų, kasdieniniam darbui, juk jam kiekvieną rytą tenka anksti keltis, ne visada savo noru keliauti į ugdymo įstaigą, kurioje visą dieną vyrauja vaikiškas šurmulys, aiškūs reikalavimai ir griežta dienotvarkė, kurios tenka laikytis visiems darželio ugdytiniams...

Plačiau

“Diemedžio” ugdymo centras kviečia šalies mokinius mokytis ir konsultuotis

Kvietimas mokytis „Diemedžio“ UC

Diemedzio ugdymo centras PDF

Plačiau

Metodinė medžiaga apie smurto ir patyčių prevenciją

Metodinė medžiaga apie smurto ir patyčių prevenciją

Yra žinoma, kad beveik bilijonas pasaulio vaikų kasmet patiria smurtą. Kai kalbame apie oficialiais statistikos duomenimis pagrįstą smurto prieš vaikus mastą, svarbu suprasti, jog dažnai tai yra tik ledkalnio viršūnė, nes daugybės smurto prieš vaikus atvejų niekada nesužinome. Būtent dėl to mes privalome padaryti viską, ką galime, kad apsaugotume vaikus nuo smurto. Smurto prieš vaikus prevencija – priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti vaikus, ypatingą dėmesį skiriant apsauginių veiksnių stiprinimui, pavyzdžiui, vaikų gebėjimui atpažinti galimą pavojų.

Siūlome naudoti mokyklinio amžiaus mokiniams (1–12 kl.) smurto atpažinimui skirtus plakatus ir pagalbinę medžiagą – rekomendacijas praktiniam šių plakatų taikymui.

Rekomendacijose pateiktos gairės, kaip kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje su atitinkamo amžiaus mokiniais ir kaip prista...

Plačiau

Konferencija „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“

#MokytojoTV kviečia žiūrėti konferenciją „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“.
📌Konferencijos tikslas – pasidalyti Lietuvos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Belgijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir kitų šalių specialistų, tėvų ir pedagogų patirtimi ir gerąja praktika.
🤲 Konferencija skirta švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už įtrauktį.
Plačiau

Psichologės-psichoterapeutės Vitalijos Mikutaitienės įžvalgos apie patyčias

“Atrodo daug rašoma ir kalbama apie patyčias, bet kai pats susiduri asmeniškai. Kai TAVO vaikas ima pasakoti, kad jo nenori priimti į žaidimus, nes jis kažkoks netoks arba jį išvadina negražiais žodžiais, norisi eiti ir PAČIAI paauklėti tuos blogus vaikus. Be to dar vyras stabdo, kad tai vyrų pasaulis, nesikišk, patys vaikai turi išsiaiškinti ir susitarti, tu nieko nesupranti. Taigi surašiau, ką žinau:
1. Kalbėkite su vaiku apie patyčias, kas tai yra. Kad tai gali būti užgaulūs žodžiai, pravardės ir net fizinis smurtas. Jei vaikas patyrė patyčias mokinkite jį, kad visada reikia pranešti suaugusiam žmogui. Jei patyčios vyksta mokykloje, visada reikia sakyti mokytojui, o grįžus namo papasakoti tėvams. Nes jei vaikas tylės, jam niekas negalės padėti...
Plačiau

Rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu paauglys agresyviai nusiteikęs rusakalbio klasioko atžvilgiu – mokykloje tyčiojasi, o namuose apie jį kalba su panieka

Paramos vaikams centro psichologų rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu paauglys agresyviai nusiteikęs rusakalbio klasioko atžvilgiu – mokykloje tyčiojasi, o namuose apie jį kalba su panieka.
🔴 Pastebėję tokį savo vaiko elgesį, stabtelėkite ir atkreipkite jo pačio dėmesį į save. Įvardinkite, kad girdite, jog jis yra supykęs ar jaučia pagiežą klasiokui, bet taip pat aiškiai pasakykite, kad toks elgesys yra patyčios.
Pasikalbėkite su savo paaugliu apie tai, kodėl jam pikta ant klasės draugo? Ką jis daro tokio, kas sukelia pyktį? Jeigu išgirsite apie elgesį, kuris yra pavojingas ar nepagarbus jūsų vaiko ar kitų žmonių atžvilgiu, kartu pagalvokite, ką būtų galima apie tai informuoti ar kaip tai išspręsti.
Jeigu jūsų paauglys negali įvardinti jokio konkretaus rusakalbio klasioko blogo elgesio ir sako, kad niekina jį todėl, nes jis rusas, tvir...
Plačiau

POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO UŽSIĖMIMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO UŽSIĖMIMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Dėmesio! Formuojama nauja dalyvių grupė pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo grupiniams užsiėmimams, kurie skirti tėvams (globėjams), auginantiems nuo 1-7 metų amžiaus vaikus. Į užsiėmimus­ prisijungti gali ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėveliai, kurie nori pagilinti žinias vaikų auklėjimo tema.

Mokymų trukmė – 4 nemokami, virtualūs susitikimai (1 kartą per savaitę).

Mokymų pradžia: 2022 m. gegužės 31 d.

Laikas: nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Užsiėmimų tikslas – suteikti paramą tėvystės (vaikų auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką, patirti bendrumo jausmą...

Plačiau

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Parengtos “Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams”
📑Elgesio ar/ir emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
📑Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
📑Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
📑Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
📑Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
📑Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
📑Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
📑Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
📑Regos sutrikimą turintiems mokiniams
Šios rekomendacijos – NŠA vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklų dalis: h...
Plačiau