Psichologės-psichoterapeutės Vitalijos Mikutaitienės įžvalgos apie patyčias

“Atrodo daug rašoma ir kalbama apie patyčias, bet kai pats susiduri asmeniškai. Kai TAVO vaikas ima pasakoti, kad jo nenori priimti į žaidimus, nes jis kažkoks netoks arba jį išvadina negražiais žodžiais, norisi eiti ir PAČIAI paauklėti tuos blogus vaikus. Be to dar vyras stabdo, kad tai vyrų pasaulis, nesikišk, patys vaikai turi išsiaiškinti ir susitarti, tu nieko nesupranti. Taigi surašiau, ką žinau:
1. Kalbėkite su vaiku apie patyčias, kas tai yra. Kad tai gali būti užgaulūs žodžiai, pravardės ir net fizinis smurtas. Jei vaikas patyrė patyčias mokinkite jį, kad visada reikia pranešti suaugusiam žmogui. Jei patyčios vyksta mokykloje, visada reikia sakyti mokytojui, o grįžus namo papasakoti tėvams. Nes jei vaikas tylės, jam niekas negalės padėti...
Plačiau

Rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu paauglys agresyviai nusiteikęs rusakalbio klasioko atžvilgiu – mokykloje tyčiojasi, o namuose apie jį kalba su panieka

Paramos vaikams centro psichologų rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu paauglys agresyviai nusiteikęs rusakalbio klasioko atžvilgiu – mokykloje tyčiojasi, o namuose apie jį kalba su panieka.
🔴 Pastebėję tokį savo vaiko elgesį, stabtelėkite ir atkreipkite jo pačio dėmesį į save. Įvardinkite, kad girdite, jog jis yra supykęs ar jaučia pagiežą klasiokui, bet taip pat aiškiai pasakykite, kad toks elgesys yra patyčios.
Pasikalbėkite su savo paaugliu apie tai, kodėl jam pikta ant klasės draugo? Ką jis daro tokio, kas sukelia pyktį? Jeigu išgirsite apie elgesį, kuris yra pavojingas ar nepagarbus jūsų vaiko ar kitų žmonių atžvilgiu, kartu pagalvokite, ką būtų galima apie tai informuoti ar kaip tai išspręsti.
Jeigu jūsų paauglys negali įvardinti jokio konkretaus rusakalbio klasioko blogo elgesio ir sako, kad niekina jį todėl, nes jis rusas, tvir...
Plačiau

POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO UŽSIĖMIMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO UŽSIĖMIMAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Dėmesio! Formuojama nauja dalyvių grupė pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo grupiniams užsiėmimams, kurie skirti tėvams (globėjams), auginantiems nuo 1-7 metų amžiaus vaikus. Į užsiėmimus­ prisijungti gali ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėveliai, kurie nori pagilinti žinias vaikų auklėjimo tema.

Mokymų trukmė – 4 nemokami, virtualūs susitikimai (1 kartą per savaitę).

Mokymų pradžia: 2022 m. gegužės 31 d.

Laikas: nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Užsiėmimų tikslas – suteikti paramą tėvystės (vaikų auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką, patirti bendrumo jausmą...

Plačiau

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Parengtos “Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams”
📑Elgesio ar/ir emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
📑Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
📑Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
📑Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
📑Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
📑Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
📑Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
📑Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
📑Regos sutrikimą turintiems mokiniams
Šios rekomendacijos – NŠA vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklų dalis: h...
Plačiau

Kaip reaguoti į vaikų/paauglių elgesį ar pasisakymus, susijusius su karu Ukrainoje?

Tėvams ir toliau kyla daug klausimų, kaip reaguoti į vaikų/paauglių elgesį ar pasisakymus, susijusius su karu Ukrainoje. Tęsiame Paramos vaikams centro rekomendacijas, ką atsakyti ir apie ką pasikalbėti konkrečiose situacijose.
🔴 Kaip reikėtų elgtis ir reaguoti suaugusiems, jeigu vaikas kalba, kad nužudys Putiną ir kuria strategiją, kaip tą galėtų padaryti?
Jaunesni vaikai taip gali reaguoti, nes girdi aplinkui daug komentarų, kaip reikia susidoroti su blogiečiu. Jie fantazuoja, kaip patys arba kas nors kitas (stiprus herojus) nugalės, nubaus ar kitaip sunaikins priešą. Jie gali kurti planus, žaisti tokius siužetus.
Suaugę gali išsigąsti, o vaikai tokiu būdu išlieja savo emocijas ir magiškai įveikia aplinkui tvyrančią baimę. Tai natūralu vaikams. Paaugliai gali apie tokius planus kalbėti.
Pasakykite vaikui, kad jis gali būti įsiutęs ar supykę...
Plačiau

Mobilioji krizių įveikimo komanda

Jei savo namuose agyvendinote ukrainiečių šeimą ir jai reikalinga psichologų pagalba išgyvenant krizę, kviečiame kreiptis į Mobiliąją psichologinių krizių įveikimo komandą. Skambinkite telefonu 1815. Konsultacijos yra nemokamos. Jas finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Plačiau

Mokymai „Vaikų ugdymo pamatas šeimoje: šeimos resursai ir vaikų nervų sistemos ypatumai ugdymo procesuose“

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia tėvus, auginančius ikimokyklinio amžiaus įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, į kontaktinius mokymus Plungėje, Vilniuje ir Kaune „Vaikų ugdymo pamatas šeimoje: šeimos resursai ir vaikų nervų sistemos ypatumai ugdymo procesuose“.
Mokymų lektorė – specialioji pedagogė Paulina Kuraitienė.
Mokymai vyks:
Plungėje (Plungės specialiojo ugdymo centre, Mendeno g. 4) – 2022 m. gegužės 19 d.
Vilniuje (Nacionalinėje švietimo agentūroje, K. Kalinausko g. 7) – 2022 m. birželio 9 d.
Registracija bus paskelbta vėliau.
Kaune (Kauno arkivyskupijos šeimos centre, Papilio g. 3) – 2022 m. birželio 16 d.
Registracija bus paskelbta vėliau.
Kontaktinių mokymų pradžia – 10.00 val.
Numatoma pabaiga – 15.00 val.
DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS...
Plačiau

Viešnagė Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose

Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojos lankėsi Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Džiaugiamės nuoširdžiu ir šiltu bendravimu.

Plačiau

Džiaugsmingų šventų Velykų!

Plačiau

„ Esame skirtingi, būkime kartu“

„ Esame skirtingi, būkime kartu“

Tokiais žodžiais Klaipėdos rajono  Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojos rajono ugdymo įstaigų ir visą Klaipėdos rajono bendruomenę pakvietė į akciją, skirtą  prasmingai  paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Juk kas 15 minučių visame  pasaulyje tėvai išgirsta diagnozę: „Jūsų vaikas turi autizmo spektro sutrikimą“. Balandžio 2-oji – būtent  ta diena, kai visuomenė raginama aktyviai plėsti supratimą apie autizmo spektro sutrikimą  turinčių žmonių pasaulį, padėti jiems bendrauti, gauti visokeriopą paramą ir pagalbą kasdieniniame gyvenime. Taigi akcijos tikslas ir buvo  kuo daugiau žmonių supažindinti su šį sutrikimą turinčių žmonių savitumu, jų  pomėgiais, išskirtiniais gabumais ir  subtiliu gebėjimu bendrauti.

Pirmiausia akcijos organizatoriai pasiūlė veiklą ugdymo įst...

Plačiau