Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie jį pranešti:

  • informuojant Tarnybos vadovą. Tarnybos vadovas apie praneštą atvejį turi informuoti Komisiją:
  • registruojant psichologinio smurto ar mobingo atvejį, užpildžius Galimų psichologinio smurto atvejų anketą (2 priedas) ir pateikus reikiamą informaciją;
  • siunčiant elektroninį laišką adresu info@klrppt.lt nurodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir / ar tel.) (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos); įvykio datą (arba periodą nuo – iki); galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus; pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą; siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų).

DĖL KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa (2 priedas):

DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE ANKETA


Dėl Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklių patvirtinimo

Pranešimo (raštu) apie pažeidimą forma (1 priedas)

Pranešimo apie pažeidimą forma 

Pranešimo (žodžiu) apie pažeidimą forma (2 priedas)

Pranešimo apie pažeidimą forma