Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų.