2023 m. IV ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas 2023 12 30 PPT

PPT finansinės ataskaitos 2023-12-30

2023 m. III ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas 2023 09 30 PPT

PPT finansinės ataskaitos 2023-09-30

2023 m. II ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas 2022 06 30 PPT.docx

PPT finansinės ataskaitos 2023-06-30

2023 m. I ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas 2022 03 30 PPT.docx

PPT finansinės ataskaitos 2023-03-31


2022 m. IV ketvirčio ataskaita

2022 gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų aiškinamasis raštas PPT

2022 m. III ketvirčio ataskaita

PPT finansinės ataskaitos 2022 09 30

2022 m. II ketvirčio ataskaita

PPT finansinės ataskaitos 2022 06 30

Aiškinamasis raštas 2022 06 30 PPT

2022 m I ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas 2022 03 31 PPT

PPT Finansinės ataskaitos 2022 03 31


2021 m. IV ketvirčio ataskaitos

Vsakis 2021 m-PPT

Aiškinamasis raštas VSAKIS 2021-12-31

BVA 2021-12-31 PPT

2021 m. III ketvirčio ataskaita

FAR 2021-09-30 PPT

Aiškinamasis raštas PPT 2021-09-30

BVA 2021-09-30 PPT

2021 m. II ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas  PPT 2021-06-30

FAR 2021-06-30 PPT

2021 m. I ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas  PPT 2021-03-31

FAR 2021-03-31

_____________________________

2020 m. finansinės ataskaitos

FAR 2020-09-30 PPT

aiškinamasis raštas PPT 2020-09-30

FAR PPT 2020-II kev

aiškinamasis raštas PPT 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31

aiškinamasis raštas 2020-03-31

2020 m. finansinės tarpinės ataskaitos

PPT 2020 m. I ketv.

PPT 2020 m. II ketv.

PPT 2020 m. III ketv.

______________________________________________________________________

2019 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2019-12-31

VSAKIS 2019 m PPT

2019 m. finansinės tarpinės ataskaitos

FS pagal šaltinius 2019-09-30

Aiškinamasis raštas 2019-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

2019 m. finansinės tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

FS pagal šaltinius 2019-06-30

Aiškinamasis raštas 2019-06-30

2019 m. tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

FS pagal šaltinį 2019-03-31

aiškinamasis raštas 2019-03-31


2018 m. tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30.xls

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30.xls

FS pagal šaltinius 2018-09-30

aiškinamasis raštas 2018-09-30

2018 m. tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

FS pagal šaltinius 2018-06-30.xls

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

aiškinamasis raštas 2018-06-30

2018 m. tarpinės ataskaitos

aiškinamasis raštas 2018-03-31.doc

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

FS pagal šaltinius 2018-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31.xlsx


VSAKIS 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017-12-31

2017 m. tarpinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2017-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

FS pagal šaltinį 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31


2016 m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas

2016 m ataskaitų rinkinys

2016 m. tarpinės ataskaitos

aiškinamasis raštas 2016-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

FS pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

2016 m. tarpinės ataskaitos

aiškinamasis raštas 2016-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31

pagal šaltinius 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31


2015 m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2015-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m.

2015 m. tarpinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2015-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

FS pagal šaltinius 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

2015 m. tarpinės ataskaitos

Finansinės būklės 2015-03-31

Aiškinamasis raštas 2015-03-31

Pagal šaltinius 2015-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31


2014 m metinė ataskaita

Ataskaitos tarpinės už 2014 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Aiškinamasis raštas 2014-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Pagal šaltinius 2014-09-30

Ataskaitos tarpinės už 2014 m.

aiškinamasis raštas 2013-03-31(1)

aiškinamasis raštas 2014-06-30

Finansinė būklės ataskaita 2014-06-30

Finansinės ataskaitos 2014-03-31

Pagal šaltinius 2014-03-31

pagal šaltinius 2014-06-30

Veiklos ataskaita 2014-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31


Ataskaitos už 2013 m.

Aiškinamasis raštas 2013-12-31

atsargų pasikeitimas 2013-12-31

finansavino sumų likučiai 2013-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013-12-31

grynaisi turtas 2013-12-31

ilgalaikis turtas 2013-12-31

Nematerialus turtas 2013-12-31

Pagal šaltinius 2013-12-31

per vienerius metus 2013-12-31

Pinigų ekvivalentai 2013-12-31

segmentai 2013-12-31

trumpalaikės mokėtinos 2013-12-31

veiklos 2013-12-31