2022 m. III ketvirčio ataskaitos

PPT finansinės ataskaitos 2022 09 30

2022 m. II ketvirčio ataskaitos

PPT finansinės ataskaitos 2022 06 30

Aiškinamasis raštas 2022 06 30 PPT

2022 m I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2022 03 31 PPT

PPT Finansinės ataskaitos 2022 03 31


2021 m. IV ketvirčio ataskaitos

Vsakis 2021 m-PPT

Aiškinamasis raštas VSAKIS 2021-12-31

BVA 2021-12-31 PPT

2021 m. III ketvirčio ataskaita

FAR 2021-09-30 PPT

Aiškinamasis raštas PPT 2021-09-30

BVA 2021-09-30 PPT

2021 m. II ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas  PPT 2021-06-30

FAR 2021-06-30 PPT

2021 m. I ketvirčio ataskaita

Aiškinamasis raštas  PPT 2021-03-31

FAR 2021-03-31

_____________________________

2020 m. finansinės ataskaitos

FAR 2020-09-30 PPT

aiškinamasis raštas PPT 2020-09-30

FAR PPT 2020-II kev

aiškinamasis raštas PPT 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31

aiškinamasis raštas 2020-03-31

2020 m. finansinės tarpinės ataskaitos

PPT 2020 m. I ketv.

PPT 2020 m. II ketv.

PPT 2020 m. III ketv.

______________________________________________________________________

2019 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2019-12-31

VSAKIS 2019 m PPT

2019 m. finansinės tarpinės ataskaitos

FS pagal šaltinius 2019-09-30

Aiškinamasis raštas 2019-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

2019 m. finansinės tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

FS pagal šaltinius 2019-06-30

Aiškinamasis raštas 2019-06-30

2019 m. tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

FS pagal šaltinį 2019-03-31

aiškinamasis raštas 2019-03-31


2018 m. tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30.xls

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30.xls

FS pagal šaltinius 2018-09-30

aiškinamasis raštas 2018-09-30

2018 m. tarpinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

FS pagal šaltinius 2018-06-30.xls

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

aiškinamasis raštas 2018-06-30

2018 m. tarpinės ataskaitos

aiškinamasis raštas 2018-03-31.doc

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

FS pagal šaltinius 2018-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31.xlsx


VSAKIS 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017-12-31

2017 m. tarpinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2017-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

FS pagal šaltinį 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31


2016 m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas

2016 m ataskaitų rinkinys

2016 m. tarpinės ataskaitos

aiškinamasis raštas 2016-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

FS pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

2016 m. tarpinės ataskaitos

aiškinamasis raštas 2016-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31

pagal šaltinius 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31


2015 m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2015-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m.

2015 m. tarpinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2015-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

FS pagal šaltinius 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

2015 m. tarpinės ataskaitos

Finansinės būklės 2015-03-31

Aiškinamasis raštas 2015-03-31

Pagal šaltinius 2015-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31


2014 m metinė ataskaita

Ataskaitos tarpinės už 2014 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Aiškinamasis raštas 2014-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Pagal šaltinius 2014-09-30

Ataskaitos tarpinės už 2014 m.

aiškinamasis raštas 2013-03-31(1)

aiškinamasis raštas 2014-06-30

Finansinė būklės ataskaita 2014-06-30

Finansinės ataskaitos 2014-03-31

Pagal šaltinius 2014-03-31

pagal šaltinius 2014-06-30

Veiklos ataskaita 2014-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31


Ataskaitos už 2013 m.

Aiškinamasis raštas 2013-12-31

atsargų pasikeitimas 2013-12-31

finansavino sumų likučiai 2013-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013-12-31

grynaisi turtas 2013-12-31

ilgalaikis turtas 2013-12-31

Nematerialus turtas 2013-12-31

Pagal šaltinius 2013-12-31

per vienerius metus 2013-12-31

Pinigų ekvivalentai 2013-12-31

segmentai 2013-12-31

trumpalaikės mokėtinos 2013-12-31

veiklos 2013-12-31