Klaipėdos r.  pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai
Klaipėdos r.  pedagoginės psichologinės tarnybos darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos pareigybės aprašymai
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymas
parsisiųsti MS Word formate 
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos sekretoriaus pareigybės aprašymas
Sekretorės pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pareigybės aprašymas
 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos neurologo pareigybės aprašymas