Tarnybos specialistai dalyvauja projektuose:

1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-707-03-0001“.

2. Dalyvavimas projektinėje veikloje: 2016 – 2018 m. Klaipėdos r. savivaldybės Sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo renginiuose.

3. ES SPPC projektuose  „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001, Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 0.9.2.2-ESFA-V-707-02-0001) .

4. Nuo 2016-09-13 dalyvavimas tarptautiniame projekte su International Catholic Bureu ir Milano universitetu, kurio rėmuose  vykdomas projektas „|Tyrimas ir tęstiniai mokymai specialistams apie vaikų, patyrusių seksualinį ar kitokį spurtą, psichologinio atsparumo stiprinimą“.

5. Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuro rengtame  projekte 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“.

6. Klaipėdos rajono psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 2016–2018 m. programoje. Projekte „Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2016-2018 m. plano sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo”.

7. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa 2023 m.