2023-2024 m. m. 

Mokinių-raidos-sutrikimai-Klaipėdos-rajono-ugdymo-įstaigose-2023-2024-m.m.

2022-2023 m. m. 

Mokinių-raidos-sutrikimai-Klaipėdos-rajono-ugdymo-įstaigose-2022-2023-m.-m.

2021-2022 m. m. 

Mokinių-raidos-sutrikimai-Klaipėdos-rajono-ugdymo-įstaigose-2021-2022-m.-m.

2020-2021 m. m.

Mokinių-raidos-sutrikimai-Klaipėdos-rajono-ugdymo-įstaigose-2020-2021-m.-m.

2019-2020 m. m.

Mokinių raidos sutrikimai Klaipėdos r. ugdymo įstaigose 2019-2020 m.m.

2018-2019 m. m.

Pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, duomenys Klaipėdos r. 2018-2019 m. m.

Pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų duomenys Klaipėdos r.  2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m.

Mokinių raidos sutrikimai Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose  2017-2018 m. m.

Pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų   skaičiaus lyginamieji duomenys   Klaipėdos r. savivaldybėje 2013-2018 m. m.

2016-2017 m. m.

Pagalbos gavėjų raidos sutrikimai Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose 2016-2017 m. m.

Pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, pasiskirstymas Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose 2016-2017 m. m.

2015-2016 m. m.

Vaikų raidos sutrikimai Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose 2015-2016 m. m.

2014-2015  m. m.

Klaipėdos rajono ugdymo įstaigas lankančių vaikų turinčių spec. ugdymo poreikių skaičius 2010–2015 m.

Vaikų ir moksleivių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų sąrašų suvestinė

Diagrama SUP mokiniai švietimo įstaigose