Nuo 3 iki 6 metų

Mokymasis kalbėti trečiaisiais gyvenimo metais vaikui suteikia galimybę bendrauti su suaugusiaisiais, įgyti žinių apie jį supančią aplinką, išreikšti savo poreikius, mintis ir jausmus. Vaikai gali atskirti liūdnus ir linksmus žmones. Girdėdamas suaugusiųjų kalbą, žaisdamas ir stebėdamas vaikas sužino žodžių reikšmes, išmoksta tarti gimtosios kalbos garsus. Ketvirtaisiais gyvenimo metais vaikai daug kuria, fantazuoja, intensyviai bendrauja su aplinkiniais. Jau geba būti atskirai nuo tėvų. Šio amžiaus vaikai daug klausinėja ir taip plečia savo žodyną, tad nuo aplinkos, kurioje vaikas auga labai priklauso jo žodyno turtingumas. Ketverių metų vaikai geba komentuoti savo piešinius, mėgsta klausytis sekamų ir skaitomų pasakų, domisi knygelių iliustracijomis. Penkerių metų vaikai noriai mokosi eilėraštukų, skaičiuočių, eiliuotų mįslių, ypač tokių, kurios lengvai rimuojasi ir jas nesunku įsiminti. Jie patys apsirengia ir nusirengia, geba laikytis taisyklių. O būdami šešerių vaikai jau moka planuoti , kai žaidžia, geba sugalvoti siužetus, įvertinti, komentuoti veiklos žingsnius. Šiuo gyvenimo laikotarpiu būtina palaikyti vaikų iniciatyvą, žaisti siužetinius vaidmeninius žaidimus, pamokyti, kaip tai daryti. Taip lavinama vaikų vaizduotė, atmintis, mąstymas, plėtojama kalba, todėl svarbu su vaikais bendrauti taisyklinga, aiškia ir turtinga kalba. Stebimas ir vaikų susidomėjimas knygomis, noras deklamuoti eilėraščius, minti mįsles, sekti pasakas. Dažnai jie turi savo įsivaizduojamus draugus/drauges, mėgsta suaugusiems parodyti savo sugebėjimus, įsitraukia su jais į diskusijas. Svarbu nepamiršti pastebėti, ką vaikai jau išmoko ir būtinai juos pagirti.

 

Fizinė raida: 

 • šokinėja ant vienos kojos,
 • gerai šokinėja per virvutę bei šoka pagal muziką,
 • gera pusiausvyra ir koordinacija,
 • įvaldo smulkiąją motoriką (pvz., gali nupiešti kvadratą su gerai išreikštais kampais).

Emocinė raida:

 • gali atskirti liūdnus ir linksmus žmones nuotraukose,
 • identifikuojasi su tėvais (globėjais) ir mėgsta juos mėgdžioti,
 • formuojasi savastis,
 • gali pabūti per didesnį atstumą (fizinį) nuo tėvų (globėjų),
 • dažnai  išgyvena jausmų antplūdį (pvz., gali abejoti ar jausti gėdą).

Socialinė raida: 

 • pats apsirengia ir nusirengia (išskyrus batus),
 • atlieka rolę žaidžiant vaizduotės žaidimą,
 • laikosi paprastų žaidimo taisyklių,
 • turi  turėti galimybę rinktis, nes nori daugiau nepriklausomybės,
 • gali dalintis ir išlaukti savo eilės,
 • dažnai  turi “geriausią draugą/ę”,
 • mėgsta parodyti suaugusiems savo sugebėjimus,
 • bando ribas,
 • gali identifikuoti skirtumus tarp savęs ir kitų(pvz., lyites, akių bei plaukų spalvos).

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida: 

 • gali pilnai nupiešti  žmogų,
 • gali sudėliot dėlionę,
 • kalba sakiniais,
 • kalba visiškai suprantama,
 • paaiškina žinomų žodžių reikšmę,
 • reiškia mintis, užduoda klausimus ir įsitraukia į diskusijas,
 • turi mėgstamus ir nemėgstamus dalykus,supranta priežasties ir pasekmės ryšį tik santykyje su savo reikmėmis, norais ar patirtimis (pvz., man skaudės palietus karštą lygintuvą).

Moralinė raida: 

 • apsigina save, pakovoja už savo teises,
 • rūpinasi, kaip užsitarnauti paskatinimą ir išvengti bausmės,
 • vis dar reikia išorinės kontrolės, nes  sąžinė dar nesusiformavusi.