KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2022 M.

Pirkimų planas 2022

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2021 M.

Pirkimų planas

KLAIPĖDOS R.  PEDAGOGINĖ SPSICHOLOGINĖS TARNYBOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Vieįųjų pirkimų oganizavimas