KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2023 M.

Pirkimų planas 2023 m.

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2022 M.

Pirkimų planas 2022 m.

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2021 M.

Pirkimų planas 2021 m.

KLAIPĖDOS R.  PEDAGOGINĖ SPSICHOLOGINĖS TARNYBOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Vieįųjų pirkimų oganizavimas