Įstaiga teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo neatlieka.