Ką Lietuvos gyventojai mano apie vyresnio amžiaus žmones?
Atlikome visuomenės nuostatų tyrimą, kuris atskleidė diskriminacijos dėl amžiaus patirtis, nuomonę apie vyresnius asmenis ir stereotipų paplitimą.

Su visais apklausos rezultatais galima susipažinti čia: https://lygybe.lt/…/visuomenes-apklausa-apie-poziuri-i…/


Siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir užkirsti kelią neetiško, žeminančio, diskriminacinio elgesio darbo vietose plitimui, VDI 2022-01-03 įsteigė Psichologinio smurto darbe prevencijos skyrių, kuris vykdys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių psichologinio smurto darbe, lygių galimybių darbe pažeidimų prevenciją ir jų laikymosi kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose organizacinėse struktūrose.

Psichologinio smurto prevencijos skyriuje dirbantys 8 inspektoriai (iš jų 5 teritoriniuose skyriuose) registruos ir tirs skundus dėl psichologinio smurto darbe bei jo apraiškas ir dalyvaus vykdant priežiūros politiką. Skyriaus darbuotojai ne tik nagrinės skundus ir pranešimus, susijusius su psichologiniu smurtu darbe, bet ir konsultuos darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, darbdavių organizacijų atstovus, specialistus, profesinių sąjungų organizacijas ir darbuotojus psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, prevencijos ir tyrimo klausimais.

“Užtikrinti darbuotojo orumą ir saugumą darbe yra vienas svarbiausių darbdavių siekių, o naujai įsteigtas VDI skyrius turėtų prie to reikšmingai prisidėti. Vis dėlto, viena institucija visos psichosocialinės aplinkos pakeisti negali, čia turi bendradarbiauti ir patys darbuotojai, ir darbdaviai, ir darbuotojų atstovai. Patyrusius smurtą darbe raginame nebijoti prašyti pagalbos, kreiptis į VDI, darbo tarybas ir profesines sąjungas”, – pažymi Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.


 Mobingo prevencija
Mobingas darbe: kaip užkirsti jam kelią?

Lyčių lygybė yra naudinga ir vyrams ir moterims. Tai teisingos ir demokratiškos visuomenės požymis. Kviečiame užsukti į www.lygiadieniai.lt

ir sužinoti daugiau:

💡 kokią naudą lygios galimybės atneša vietos bendruomenei?
💡 kaip atpažinti nelygybę ir žalingus lyčių stereotipus?
💡 nuo kokių žingsnių diegiant lyčių lygybę reikėtų pradėti ir kokias priemones taikyti viešajame sektoriuje, darbovietėje?

„Lyčių lygybės planavimas darbovietėse – nauda įmonei ir darbuotojams“
Animacinis filmukas apie lyčių nelygybės problemas darbovietėse ir galimus sprendimus joms spręsti:
*Projektą remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Atsižvelgiant į korupcijos prevencijos planą, rekomenduojame visiems įstaigos darbuotojams  išklausyti šiuos nemokamus kursus

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams

https://www.be-ribu.lt/visi-kursai/?fbclid=IwAR20eoQ63j4uk7Y4e3nNnDdnCII8SH1dmWhCtiqpi5COzsGhgFvZHNR2gdw


DĖL KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠO NUSTATYMO IR KONKURSŲ PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa 2019-2021 m.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019 m.

Korupcijos prevencijos programa


Darbdavys ne visuomet teisus: kaip elgtis, jei situacijos tarp darbuotojo ir darbdavio nepavyksta išspręsti taikiai

https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/darbdavys-ne-visuomet-teisus-kaip-elgtis-jei-situacijos-tarp-darbuotojo-ir-darbdavio-nepavyksta-isspresti-taikiai.d?id=88909291&fbclid=IwAR3G1fzCMK9BbPxJPhycW6Qz92yw3WjmSus9-n99AmkEWERFR1VW_aJDmTg


Valstybinė darbo inspekcija sukūrė mobiliąją programėlę „Žinok teises“, kurioje rasite svarbiausią informaciją apie darbo sutartis, darbo teises bei daug patarimų darbų saugos ir sveikatos srityje.
Programėlę galite rasti: