2022 metai: viso atlikti 8 tyrimai, anketinės apklausos („Adaptacijos ypatumai darželyje“, „Įtraukiojo ugdymo nuostatų ir įgyvendinimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme darbuotojų ir tėvų anketinė apklausa“, „Švietimo įstaigos mikroklimato anketinė apklausa“, „Socialinės pedagoginės pagalbos poreikis Klaipėdos r. ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams“, „Stresas darbe“, „Įstaigos mikroklimato tyrimas“, ,, Klaipėdos r. ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų padėjėjų vaidmuo įtraukiajame ugdyme“, „Logopedinės pagalbos prieinamumas ir efektyvumas Klaipėdos r. ugdymo įstaigose“), kuriuose dalyvavo 446 dalyviai: 144 tėvai, 245 pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, darbuotojai.

2021 metai:  viso atlikti 6 tyrimai („Adaptacijos ypatumai darželyje“, „Įtraukusis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje: vaikų elgesio valdymo modeliavimas“, „Mokytojų psichologinis atsparumas“, „Grįžtamojo tyrimo apie komandinį darbą grupėse ir įstaigos mikroklimatą“, „Švietimo pagalbos prieinamumas ir efektyvumas Klaipėdos r. ugdymo įstaigose“, „Logopedinės pagalbos prieinamumas ir efektyvumas Klaipėdos r. ugdymo įstaigose“), kuriuose  dalyvavo 446 dalyviai:  86 vaikai, 193 tėvai, 169 pedagogai.

2020 metai: viso atlikta 10 tyrimų, kuriuose  dalyvavo 446 dalyviai:  290 tėvai, 156 pedagogai.

2019 metai: viso atlikta 11 tyrimų, kuriuose dalyvavo 311 dalyviai: vaikai, tėvai, pedagogai, specialistai.

2018 metai: viso atlikta 30 tyrimų, kuriuose  dalyvavo 583 dalyviai: vaikai, tėvai, pedagogai, specialistai. Buvo atlikti šie tyrimai: Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams galimybės Klaipėdos rajono  švietimo įstaigose 2018 m. anketinė apklausa. Ugdymo įstaigų 2018 – 2019 m. m. SUP turinčių mokinių duomenų bazės analizė Vaikų adaptacija darželyje. Vaikų adaptacija mokykloje. Mokymosi stilių įvertinimas. Psichologinis pedagogų atsparumas ikimokyklinėse įstaigose.