I.  VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ, RAIDOS BRUOŽAI IR PAGALBOS GALIMYBĖS
II. KALBOS RAIDOS YPATUMAI. VERBALINIŲ IR NEVERBALINIŲ KOMUNIKACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
III. SOCIALINIO ELGESIO SUNKUMAI IR JŲ KOREKCIJA
IV. JUTIMINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMO SUTRIKIMAI IR JŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS
V. UGDYMO IŠŠŪKIAI SPRENDŽIANT MOKYMOSI IR BENDRAVIMO PROBLEMAS
VI. PAGALBA TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ

Dalinamės pokalbiu apie tai, ką reiškia SEKTI VAIKU. Pokalbis vyksta tarp DIRFloortime specialistės Paulina Kuraitienė ir Penkių pojūčių direktorės Gabrielė Tervidytė.

https://www.facebook.com/watch/?v=2293549264273769