Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro parengtos rekomendacijos mokykloms, mokytojams bei tėvams

http://www.deafcenter.lt/svietimo-pagalba/?fbclid=IwAR1CXorU7jCGNWaNI5K2hPyuHy8C_8NehcwAvlS_EC4rCRTfXvuHy9yvz5Y


Judesio padėties sutrikimai

Lėtiniai neurologiniai sutrikimai

Intelekto sutrikimai

Klausos sutrikimai

Regos sutrikimai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC) teikia tiflopedagoginę ir konsultacinę pagalbą integruotai akliesiems ir silpnaregiams mokiniams/ikimokyklinio amžiaus vaikams integruotai ugdomiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms.

 Bendropob.lankstinukas

 Lankstinukai

 Lankstinukas konferencijai

 Patarimai

Įvairiapusiai raidos sutrikiamai

– Kanner sindromas

Atipiškas autizmas

Rett sindromas

Aspergerio sindromas

–  Kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai

Vaiko su aspergerio sindromu sveikatos stiprinimas ir ugdymas

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui skirtas Margaritos Jurevičienės ir Tomos Jokubaitienės parengtas komunikacinis paveikslėlių rinkinys „Bendraukime paveikslėliais“ – tai naujų galimybių teikianti ugdymo priemonė pedagogams ir tėvams, auginantiems bei ugdantiems autizmo spektro sutrikimų, kalbos suvokimo ir kitų raidos bėdų turinčius vaikus.

  http://www.presvika.lt/bendraukime-paveiksleliais-2