Citroen C3, valstybinis numeris FZE 550  

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimas  Nr. T11-339 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo Klaipėdos rajono pedagoginei psichologinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“