1809 – visos emocinės pagalbos linijos vienu numeriu