Akimirkos iš vykusių užsiėmimų Gargždų miesto lopšeliuose-darželiuose: „Ąžuoliukas“, „Naminukas“, „Saulutė“, „Gintarėlis“.

Smagu pasidžiaugti, kad Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje paslaugas jau teikia socialinis pedagogas, kuris dirba pagal Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“.

Savo veiklas pedagogas pradėjo įgyvendinti Gargždų miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Šią vasarą (birželio, rugpjūčio mėnesiais) specialistė vedė socialinių įgūdžių užsiėmimus 6–7 metų amžiaus vaikams. Šių užsiėmimų tikslas buvo formuoti vaikų teigiamą požiūrį apie save ir juos supančią aplinką, ugdyti pasitikėjimą savimi, suvokti savo savitumą, individualius gebėjimus, atpažinti ir įvardinti kylančias emocijas. Mankštos, šokio, muzikos pagalba vaikai mokėsi sumažinti kylančias emocijas, atsipalaiduoti, o grupinių žaidimų metu – bendrauti ir bendradarbiauti grupėje, būti tolerantiškais. Ypatingas dėmesys buvo skirtas įvairių poreikių turintiems vaikams, kad šie įsijungtų į bendrą grupės veiklą, būtų sužadintas jų smalsumas, noras tobulėti, įveikti kylančius sunkumus, būtų pastebėtos ir įvertintos kiekvieno vaiko pastangos.

Keletas akimirkų iš vykusių užsiėmimų Gargždų miesto lopšeliuose – darželiuose: „Ąžuoliukas“, „Naminukas“, „Saulutė“, „Gintarėlis“.

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis ir numatytų veiklų įgyvendinimas tęsiamas toliau. Šiuo metu ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tarnybos socialinis pedagogas jau teikia ir individualias, grupines konsultacijas socialinių poreikių turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams), pedagogams, pagal poreikį dalyvauja VGK posėdžiuose.