Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena

Balandžio 2-osios, Autizmo supratimo dienos išvakarėse visi ruošiamės vienaip ar kitaip paminėti šią progą. Kas puošia savo profilio nuotrauką proginiu rėmeliu, kas fotografuojasi apsirengęs mėlynai, kas piešia lietaus lašelius, miestuose apšviečiami pastatai. Esame be galo dėkingi už kiekvieną palaikymo formą! 💙💛💚❤️
❓Vis dažniau sulaukiame klausimų, kokią spalvą ar simboliką būtų teisinga naudoti?
❓Ką sako pasaulio ir Lietuvos save atstovaujantys autistiški žmonės?
➡️Nuo dėlionės prie begalybės simbolio!
Dėlionės detalė kaip simbolis buvo pradėtas naudoti dar 1963 m., kai autizmas buvo suprantamas kaip „mįslingas” sutrikimas, lyg tam asmeniui kažkokios detalės trūktų. Beje, pradžioje dėlionės paveikslėlyje dar buvo vaizduojamas verkiantis berniukas. Visai nekeista, kad autistiškų žmonių bendruomenė nenori tokio įvaizdžio. Pasirinktas begalybės simbolis, jau kurį laiką naudojamas simbolizuojant neuroįvairovę, kurios kontekste ir matomas autizmas.
Sąvoką „neuroįvairovė“ 1998 m. pasiūlė australų sociologė Judy Singer. Neuroįvairovės požiūriu žmogus yra nuolat besikeičiantis, įgyjantis naujų savybių, patiriantis skirtingas emocines būsenas, kurios negali būti įspraudžiamos į siaurus ligų klasifikacijų rėmus. Neuroįvairovės pripažinimas yra esminės žmogaus teisės – būti gerbiamam tokiam, koks esi, – užtikrinimas.
➡️Nuo mėlynos prie įvairių spalvų!
Mėlyna spalva, kurią išpopuliarino šiandien prieštaringai vertinama organizacija “Autism Speaks” (JAV) su judėjimu #lightitupblue, simbolizavo, kad autizmas – tai “berniukiškas” sutrikimas, nes dar 10 metų atgal buvo galvojama, kad šis sutrikimas diagnozuojamas 8k. didesniam skaičiui berniukų nei mergaičių. Naujausi tyrimai rodo, kad santykis yra 3:1 – mergaičių autizmas tiesiog mažai tyrinėtas, o pasireiškia kitaip. Beje, užsienio šalyse autistiškas mergaites, jų skirtingumą simbolizuoja geltonos boružėlės. Mėlyną spalvą vis dažniau keičia spalvų spektras, simbolizuojantis neurologinę įvairovę (angl. neurodiversity). Dar siūloma aukso spalva, nes auksas periodinėje cheminių elementų lentelėje žymimas simboliu „Au” (Au-tizmas).
➡️Nuo žmogaus su sutrikimu – prie autistiško žmogaus!
Save atstovaujantys autistiški asmenys pageidauja, kad jų nevadintume žmonėmis “su sutrikimu”, būtinai pabrėždami diagnozę. Kasdienėje kalboje galima drąsiai sakyti: autistiškas vaikas, autistiškas asmuo, autistiška moteris ir t.t. Neuroįvairovė jungia „kitoniškos psichikos žmones“. Žinoma, terminas “asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimą” yra moksliškai teisingas, vartojamas specialistų. Svarbu nesakyti “serga autizmu, kenčia nuo autizmo, gydyti autizmą” – autizmas nėra liga.
‼Kokią spalvą ar simbolį bepasirinksite šiandien, svarbu, kad skleisdami žinojimą, Jūs prisidedate prie autistiškų vaikų ir suaugusiųjų priėmimo Lietuvoje, kovos su mitais bei stigmomis.
Visi autistiški asmenys turi gauti tinkamą pagalbą individualiems iššūkiams įveikti ir būti pilnaverčiais visuomenės nariais.