Brandumo mokyklai įvertinimas

DĖL VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 6 METAI, MOKYMO PAGAL PRIEŠMOKYKLINĘ PROGRAMĄ IR VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 7 METAI, MOKYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKOS

Dėl brandumo

VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO PRAŠYMAS

Prašymas brandumo įvertinimui

VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO ĮSTATYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d19df800a4c11e8a5fc9d9b3a58917b