Brandumo mokyklai įvertinimas

DĖL VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 6 METAI, MOKYMO PAGAL PRIEŠMOKYKLINĘ PROGRAMĄ, TVARKOS

Brandumo-mokyklai-įvertinimas-Klaipėdos-r.-pedagoginėje-psichologinėje-tarnyboje