Brandumo mokyklai įvertinimas

DĖL, VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 6 METAI, MOKYMO PAGAL PRIEŠMOKYKLINĘ PROGRAMĄ, TVARKOS

Brandumo mokyklai įvertinimas Klaipėdos r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje