DAR VIENA PRIEMONĖ STIPRINTI ŠVIETIMO PAGALBĄ – MOBILI SPECIALISTŲ KOMANDA

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas Klaipėdos rajone – ne naujiena. Švietimo pagalba teikiama visose ugdymo įstaigose. Mokyklose, darželiuose dirba net 127 mokytojų padėjėjai, 86 logopedai, specialieji ir socialiniai pedagogai, psichologai, o Dovilų pagrindinė mokykla, kurioje mokosi nemažai specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų, visos Lietuvos mastu pateikiama kaip gerosios praktikos pavyzdys. Žengiama dar toliau. Vaikams pagalbą teikiančių specialistų būrį papildė keturi nauji darbuotojai: šią savaitę darbą pradėjo mobili Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos komanda.

Mobili komanda, kurią sudaro psichologė, logopedė, socialinė ir specialioji pedagogės, atlikdama mokinių vertinimą jau lankėsi keliose rajono ugdymo įstaigose.

Vaiko raidą, elgesį, įgūdžius vertinančios komandos išskirtinumas tas, kad vertinimas atliekamas vaikui įprastoje aplinkoje – darželio grupėje, klasėje ar namuose. Specialistai gali stebėti, kaip vaikas reaguoja į jį kasdien supančius žmones, su kokiais iššūkiais susiduria kasdienėje aplinkoje, kaip ugdymo įstaiga yra pasiruošusi padėti vaikui.

„Mobili komanda ne tik prisidės prie paslaugų prieinamumo vertinant vaiko raidą, bet ir padės gerinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų pasirengimą ugdyti įvairių poreikių turinčius vaikus. Kai kalbame apie specialiųjų poreikių turinčio vaiko integraciją, turime suprasti, kad pagalbos reikia ne tik vaikui. Todėl mobili komanda teiks pagalbą ir konsultacijas tėvams, mokyklų bendruomenėms ir padės sukurti palankias sąlygas mokinio integracijai“, – sako mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.

Mobilios komandos narės pasakoja, kad jų darbas nesibaigia vien vaiko raidos ir įvairių įgūdžių vertinimu. Svarbiausias – komandinis visų vaiką supančių žmonių darbas, nes tik nuo jo priklauso, kaip vaikui seksis toliau. Vaiko tėvams, su juo dirbantiems mokytojams, kitiems švietimo pagalbos specialistams pateikiamos rekomendacijos, kokias specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones naudoti, parengiamas individualus pagalbos vaikui planas, o jame numatomos užduotys ir tikslai, kurių turi siekti visos vaikui padėti suinteresuotos pusės.

„Įtraukusis ugdymas – didelis iššūkis mums visiems. Mobilios komandos atsiradimas – tik viena iš įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui sudaryto plano priemonių. Toks darbo modelis bus naujas visiems, tačiau labai noriu paraginti visus tėvus, pedagogus nebijoti kviestis į pagalbą mobilią komandą, ypatingai turint sudėtingesnius ar konfliktinius atvejus. Vaikų labui visi turi dirbti petys į petį, tad norisi, kad ugdymo įstaigos su mobilia komanda užmegztų stiprų, partneryste paremtą ryšį“, – akcentuoja V. Riaukienė.