Edukacinė išvyka „Diemedžio” centre

Šių metų spalio 13 d. Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos  ir  Klaipėdos r. švietimo centro darbuotojai vyko į edukacinę išvyką  „Diemedžio“ ugdymo centre. Susipažinome su ugdymo centro bendruomene, sėmėmės praktinės patirties, apžiūrėjome patalpas, terapinius kabinetus, išmėginome specialiąsias mokymo priemones. Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė pristatė „Diemedžio“ ugdymo centro veiklą ir teikiamas paslaugas. Psichologė Asta Lukauskienė skaitė pranešimą apie elgesio ar / ir emocijų sutrikimus, dalijosi asmenine darbo patirtimi. Vyr.  specialioji pedagogė-logopedė Kornelija Martinkienė kalbėjo apie pagalbos mokiniams būdus, specialiąsias mokymo priemones, jų taikymo galimybes. Specialistų praktiniai pavyzdžiai ir įgūdžiai mus praturtino.  Gautos žinios padės giliau pažinti kiekvieno vaiko vidinį pasaulį bei užmegzti ryšį.