Europos Komisija pristatė strategiją, kaip gerins žmonių su negalia padėtį

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen kovo mėn. pristatė Žmonių su negalia teisių strategiją 2021-2030 m., kuri nurodo, kokia kryptimi artimiausią dešimtmetį judės ES, įtvirtindama žmonių su negalia teises.

Strategijoje primenama, kad šiai socialinei grupei priklausantys žmonės vis dar susiduria su kliūtimis naudojantis sveikatos priežiūros, švietimo paslaugomis, įsidarbinant ar dalyvaujant politiniame gyvenime. Jiems gresia didesnis skurdo ar socialinės atskirties pavojus (28 proc.), palyginti su negalios neturinčiais asmenimis (18 proc.). Daugiau kaip pusė negalią turinčiųjų teigia, kad asmeniškai jaučiasi diskriminuojami. Komisija atkreipia dėmesį ir į COVID-19 pandemijos pasekmes žmonėms su negalia: pavyzdžiui, stacionariosios globos įstaigose gyvenantys žmonės dažniau užsikrečia virusu, o bendruomenėje ir namuose gyvenantiems žmonėms su negalia asmeninių paslaugų prieinamumas dėl karantino tapo itin ribotas.

Reaguodama į šiuos iššūkius, per ateinantį dešimtmetį ES tikisi pagerinti žmonių su negalia gyvenimą visoje bendrijoje ir už jos ribų. Strategijoje išskirti trys pagrindiniai prioritetai, kurių įgyvendinimo bus siekiama konkrečiais veiksmais.

Toliau skaityti..

https://lygybe.lt/lt/naujienos/europos-komisija-pristate-strategija-kaip-gerins-zmoniu-su-negalia-padeti