Filmas „Klasės ir mokyklos taisyklių kūrimas“, iš ciklo „Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams“

Ketvirtasis filmas „Klasės ir mokyklos taisyklių kūrimas“, iš ciklo „Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams“, skirtas pristatyti mokyklos ir klasės taisyklių kūrimo principus, jų pritaikymo vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, galimybes, pademonstruoti mokyklos erdvėse vizualiai pateikiamas taisykles, supažindinti su taisyklių mokymo procesu.