Ganbūs vaikai ir jų ugdymas

Žinių radijo laidos „Ekspertai pataria“ tema – gabūs vaikai ir jų ugdymas. Ar turime, kas juos ugdo? Kas yra gabus vaikas? Kaip įvertinti, atpažinti gabumus? Kokią rolę šioje tematikoje vaidina tinkamas laikas?

Pašnekovės – VDU Švietimo akademijos dėstytoja, Europos mokyklų Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė profesorė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė ir Tarptautinės Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programos „Gifted“ vadovė Dileta Tindžiulienė. Laidos įrašas:

https://www.ziniuradijas.lt/…/ekspertai-2022-05-02+.mp4