Gestų taikymas nekalbantiems vaikams

Prasidėjus naujiems mokslo metams, komunikacijos tema kaip niekada aktuali ‼
Kiekvienas autistiškas asmuo, nepriklausomai nuo amžiaus ar gabumų, turi teisę į bendravimą! 💙
Daugelis autistiškų vaikų pradeda kalbėti vėliau nei bendraamžiai. Apie 30% jų, deja, niekada ir neprakalba. Norint jiems padėti, būtina atrasti tinkamą alternatyvų bendravimo būdą.
Tai alternatyvios ir augmentinės komunikacijos (AAK) priemonės – bendravimas kortelėmis/simboliais, gestais, programėlės (apps), komunikatoriai ir pan.
Lietuvoje jau daug kalbama apie vizualinę komunikaciją. Tik ar visiems ji vienodai tinka? Viena iš populiariausių alternatyvų pasaulyje – gestų naudojimas. Tačiau mūsų šalyje gestų kalba ar šios kalbos elementai vartojami tik kurtiems vaikams.
Šį pavasarį Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai”, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava” ir Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius sujungė jėgas tam, kad papasakotų apie gestų taikymą nekalbantiems vaikams – kaip vieną iš AAK priemonių.
Projektas susideda iš trijų dalių:
✅ Pokalbiai su ekspertais, kurie dalijasi informacija apie AAK, apie gestų vartojimą, kaip įvesti gestus į vaiko kalbą.

✅ Sėkmės istorija – Mato,

Vilniaus Šilo mokykla mokinio, kuris naudoja gestus kaip bendravimo būdą, istorija.
✅ Mokomasis vaizdo įrašas su 30 dažniausiai naudojamų gestų, kuriuos rekomenduojame naudoti pradedant mokinti vaikus.