Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų adaptacijos tyrimas

Ugdymo įstaigose tėvai informuojami apie tai, kokie pasikeitimai laukia vaiko, ragina tėvus mokyti vaiką savarankiškumo, bendravimo su bendraamžiais, kalbėtis su vaiku jam suprantama kalba apie tai, kas jo laukia pradėjus lankyti darželį. Nemažai informacijos tėvai randa ir kitur, tačiau pradėję vesti savo vaikus į darželį vis tiek susiduria su sunkumais. Tuomet kyla daug nerimo ir klausimų, kas sukelia vaikui sunkumų sėkmingai adaptuotis.

Adaptacijos tyrimas 2019