Kur mokytis profesijos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įgijusiems išsilavinimą pagal individualizuotas bendrąsias ugdymo programas?

Informacinis leidinys „Kur mokytis profesijos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įgijusiems išsilavinimą pagal individualizuotas bendrąsias ugdymo programas?” 2024-02-27