Kursai „Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas“

40 akad. val. mokymo kursai
„Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas“
LAIKAS:
• 2022 m. vasario 24 d. – kovo 29 d.
APIE:
• Mokytojo padėjėjų, kitų pagalbą mokiniui teikiančių specialistų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos. Ja siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo įstaigoje reikalingas mokytojo padėjėjas.
• Kviečiame mokytojų padėjėjus dalyvauti 40 akad. val. mokymo kursuose „Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas“ (Akredituota programa Nr. 213002048)
• Mokymų tikslas – suteikti mokytojo padėjėjams bendrųjų ir specialiųjų pedagogikos bei psichologijos žinių ir praktinių gebėjimų.
MOKYMŲ PROGRAMA:
• Pedagogikos pagrindai, dr. Giedrė Adomavičienė –
vasario 24 d. 14.00-17.30 val.
• Psichologijos pagrindai, Kamilė Borkovskienė –
kovo 3 d. 13.00-16.30 val.
• Specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindai, Ana Pavilovič-Jančis – kovo 15 d. 15.00-16.30 val.
• Specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindai, Ana Pavilovič-Jančis – kovo 16 d. 15.00-16.30 val.
• Mokytojo padėjėjo veiklos ypatumai dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais, Alma Balnienė – kovo 22 d. 14.00-17.30 val.
• Savarankiškų darbų atsiskaitymas –
kovo 29 d.
DALYVIO MOKESTIS:
• 40.00 Eur
• Baigusiesiems kursus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.