KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS KOMANDOS

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS KOMANDOS

Nacionalinė švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas” numatyta steigti papildomus socialinių pedagogų etatus pedagoginėse psichologinėse/švietimo pagalbos tarnybose, taip siekiant užtikrinti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Iš viso numatyta įsteigti 18 etatų dvylikai mėnesių (koeficientas 7). Socialinius pedagogus darbins Nacionalinė švietimo agentūra, jų darbo vieta bus nurodyta projektinio darbo sutartyje. Projekte įdarbinto socialinio pedagogo darbo sritis – pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Reikalavimai išsilavinimui: universitetinis išsilavinimas, pageidautina magistro laipsnis, darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Numatomas darbo krūvis 1 etatas, planuojama projektą pratęsti iki 2022-12-31.

Jei norėtumėte prisijungti prie mūsų šaunios komandos ir įgyti patirties, rašykite info@klrppt.lt arba skambinkite tel. 8 688 32863.  Nurodykite pageidaujamą darbo krūvį, vardą, pavardę ir el. paštą.