Logopedo dienos minėjimas

 

Nuo 2004 m. Europos logopedų asociacija (CPLOL) priėmė nutarimą kovo 6 d. minėti logopedo profesijos dieną, kurios tikslas – suteikti visuomenei daugiau žinių apie įvairius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, jų įveikimo galimybes, praplėsti žinias apie logopedo profesiją visoje Europoje.   Klaipėdos r. švietimo įstaigose dirbantys  švietimo pagalbos specialistai (logopedai, specialieji pedagogai) kelis metus iš eilės mini šią dieną bei organizuoja įvairias veiklas ir renginius.

Šiais metais  Europos logopedo dieną Klaipėdos r. švietimo pagalbos specialistai minėjo Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje.  Į šią šiluma dvelkiančią mokyklą visus pakvietė šios gimnazijos logopedė Inga Linkuvienė, kuri  mielai dalinosi gerąja  savo darbo patirtimi  bei pristatė mokykloje naujai įrengtą  sensorinę erdvę  ir jos  panaudojimo galimybes logopedinėse pratybose. Logopedė nestokojo kūrybiškumo, žaismingumo, išradingumo. Tai patvirtino  laimingos vaikų akys, entuziazmas įsitraukiant į pasiūlytas veiklas. Savo patirtimi dirbant su vaikais sensorinėse erdvėse dalinosi ir  ,,Diemedžio“ ugdymo centro logopedė Kornelija Martinkienė. Rajono specialistai praplėtė  žinias apie  sensorines erdves,  susipažino su jose esančiomis priemonėmis, jų  taikymo galimybėmis.

 Nurimus šurmuliui pakalbinome  susitikimo iniciatorę  logopedę Ingą Linkuvienę ir paprašėme pasidalinti savo  patirtimi, džiaugsmais ir kylančiais iššūkiais logopedo darbe.

Kas lėmė Jūsų sprendimą pasirinkti logopedės specialybę?

Dirbdama su autistišku vaiku, kaip mokytojo padėjėja, supratau, jog man trūksta žinių ir įgūdžių, todėl nusprendžiau studijuoti specialiąją pedagogiką-logopediją. Gilinantis į šiuos studijų dalykus, susižavėjau logopedo darbu. Tiesiog širdimi pajaučiau, kad tai mano profesija.

Kokios savybės reikalingos sėkmingam logopedo darbui?

Supratimas, kokia svarbi ir reikalinga logopedo misija, meilė darbui, taisyklinga tartis, aiški ir raiški  kalba, empatija, vaizduotė, žaismingumas.

Papasakokite, kaip atrodo kasdienis logopedo darbas.

Logopedo darbas yra labai dinamiškas ir nenuobodus. Kasdieną bendradarbiauju, konsultuoju, vykdau kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevenciją, atlieku vertinimus, teikiu logopedinę pagalbą, šviečiu visuomenę, ieškau tinkamų bei efektyvių priemonių, būdų, metodų…

Kokie signalai išduoda, jog vaikui reikalinga logopedo pagalba?

Reikėtų atkreipti dėmesį, ar vaikas girdi, ar palaiko akių kontaktą, ar supranta žodžius, gestus, ar komunikuoja (remiantis kalbos raidos etapais), ar taisyklingai taria visus kalbos garsus, ar derina linksnių galūnes, ar gausus žodynas.

Kokiomis problemomis, kalbėjimo ir kalbos sunkumais dažniausiai skundžiasi ir į Jus kreipiasi tėvai dėl savo vaikų bei mokytojai dėl mokinių?

Tėveliai dažniausiai kreipiasi dėl to, kad vaikas nekalba arba netaria vieno ar kito garso. Mokytojai dažniausiai klausia, kaip ir kokiais metodais padėti mokiniams, kurie daro  pastovias, specifines rašymo klaidas.

 Kokie signalai išduoda, kad reikėtų kreiptis į logopedą ir kada tai daryti geriausia?

Reikėtų sekti, stebėti  vaiko  raidą. Ir tik pastebėjus, jog vaiko kalbos raida, skaitymo ar rašymo įgūdžiai ilgesnį laiką nekinta ir netobulėja, būtina iš karto kreiptis į logopedą.

Kaip Jums pavyksta sudominti kiekvieną mokinį?

Siekiu dirbti taip, kad man pačiai būtų įdomu. Kad logopedinės pratybos nebūtų monotoniškos, naudoju daug žaidybinių elementų, stengiuosi, kad mokiniams būtų aišku ir įveikiama. Deja, kiekvieno mokinio sudominti nepavyksta. Ne dažnai, bet pasitaiko, jog kai kuriuos mokinius ypatingai sunku, kuo nors sudominti, todėl paskirtas  užduotis jie  atlieka tik iš pareigos.

Kas Jus džiugina logopedo darbe?

Kiekviena vaiko sėkmė!

Ar patiriate sunkumų kasdieniame darbe?

Taip. Ypatingai dirbant netiesioginį darbą. Bet, tai neišvengiama,  kiekviename darbe patiriame sunkumų.

Ar nesunku, kai matote vaiką, kuriam reikia intensyvios pagalbos, tačiau jam negalite padėti, nes „nebeturite vietos“ ar trūksta laiko?

Ypatingai sunku. Išgyvenu, kaip dėl savo asmeninio vaiko.

Apie ką svajoja logopedė?

Darbe svajoju, kad visiems vaikams pavyktų! Namie-apie keliones 🙂

Kaip manote, kodėl šiandien Lietuvoje labai trūksta logopedų?

Manau todėl, kad padaugėjo vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Ką patartumėte bei ko palinkėtumėte gimnazistams, kurie dar nėra apsisprendę dėl savo profesijos pasirinkimo?

Linkiu klausytis savo širdies! Jei širdis pasakys „taip“ – būtinai rinkitės logopedo profesiją!

Nuoširdžiai dėkojame  Ingai Linkuvienei už atsakymus,  dalijimąsi gerąja darbo patirtimi bei logopedo profesijos populiarinimą. 

 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos  specialistės