Metodinė medžiaga tėvams ir mokytojams: kaip padėti apsaugoti vaikus nuo internete tykančių pavojų

Saugesnio interneto projekto („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) komanda Lietuvoje kartu su tinklu „Insafe parengė patarimus tėvams ir mokytojams, kaip padėti apsaugoti vaikus nuo internete tykančių pavojų.

Metodinė medžiaga naudinga tėvams ir mokytojams kalbantis su vaikais apie saugumą internete. Informacija gali praversti ne tik pamokų metu, bet ir organizuojant neformaliojo švietimo veiklas. Medžiaga pateikiama plakato formatu (atsisiųsti).

 

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-medziaga-tevams-ir-mokytojams-kaip-padeti-apsaugoti-vaikus-nuo-internete-tykanciu-pavoju/45866?home=true&fbclid=IwAR26FrLyYmblvsGzkB3tUI1HskIDJFdE5awTNewgKsUEtSpUF0s9kRi5g-4