Metodinės rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams

https://srvks.lt/pedagogams/metodines-rekomendacijos/?fbclid=IwAR1qfma2QmqHHKkULbWgz9GYR3NJR1qU2bqm9hOhLUKEohx2Bp39ZKyr63o