SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS PEDAGOGINĖJE

PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

SPECIALIŲJŲ-UGDYMOSI-POREIKIŲ-VERTINIMAS-2022-PPT

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE

TARNYBOJE  –  ATMINTINĖ TĖVAMS/GLOBĖJAMS

Įvertinimo atmintinė

 

 

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos

VERTINIMO TVARKA TARNYBOJE

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/wEnWhRhcKt?jfwid=-wd7z8hob

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS PARAŠAS

DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DOKUMENTAI VERTINIMUI

Anamnezės_anketa

Sutikimas 

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo