MOKYMAI APIE VAIKŲ SENSORIKĄ

MOKYMAI APIE VAIKŲ SENSORIKĄ BU MOKYKLŲ SPECIALISTAMS NET 7 MIESTUOSE!
Mokymų tikslas – suteikti sensorinės integracijos teorinių ir praktinių žinių, kurios yra vertingos ugdant ASS ir kitus raidos sutrikimus turinčius vaikus, atsižvelgiant į individualų sutrikimo pobūdį, specialiųjų poreikių lygį, mokyklos, šeimos ir visuomenės lūkesčius, siekiant paskatinti kiekvieno vaiko dalyvavimą ir motyvaciją mokytis įtraukiojoje mokymo(si) aplinkoje.
Mokymai skirti bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojams, bendrojo lavinimo mokyklų švietimo pagalbos specialistams ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų padėjėjams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais ASS.
Daugiau informacijos ir registracija:
Mokymai yra „Tėvų ir specialistų, dirbančių su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, mokymas ir kompetencijų didinimas” projekto dalis. Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas prie SAM.