DAR TURIME KELETĄ LAISVŲ VIETŲ Į KONTAKTINIUS MOKYMUS, kurie vyks 2023 m. gegužės 25 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Ateities g. 44, Vilniuje.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAMS:
„Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų organizavimas ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų“ (socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų organizavimas, programos sudarymas ir įgyvendinimas. Veiklų, skirtų lavinti dėmesingumą, organizavimas).
RENGINIO VIETA IR LAIKAS: A 117 kabinetas, 10.00-13.30
SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS, DIRBANTIEMS SU PAAUGLIAIS:
„Socialinių įgūdžių ugdymo organizavimas mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų“ (paauglių socialinių įgūdžių įvertinimas, duomenų interpretavimas, tikslų ir uždavinių numatymas individualiame pagalbos plane, socialinių įgūdžių ugdymo programos sudarymas ir įgyvendinimas).
RENGINIO VIETA IR LAIKAS: A 143 kabinetas, 13.30-17.00
MOKYTOJAMS IR MOKYTOJŲ PADĖJĖJAMS:
„Sensorinių pertraukų taikymo svarba ir organizavimas vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų“ (sensorinių sistemų pristatymas, moduliacijos sutrikimai ir praktiniai pratimų pavyzdžiai).
RENGINIO VIETA IR LAIKAS: Aktų salė, 13.30-17.00
Informacija teikiama el. paštu kristina.praniene@lasuc.lt
Vietų skaičius ribotas.
Mokymai nemokami.
Pažymos nebus išduodamos.