Mokymų ciklas, kuris padės lengviau ir be streso pasiruošti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui!

Mokymų ciklas, kuris padės lengviau ir be streso pasiruošti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui!

2022 m. gyvai vedamų pirmų nuotolinių mokymų (trukmė apie 90 min.) preliminarios datos:

Sausio 20 d. 13:30 h.

Sausio 27 d. 13:30 h.

Lektorės – turinčios ilgametę patirtį specialiojo ugdymo srityje:

  • Valerija Liaudanskienė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Rasa Ulevičiūtė – specialioji pedagogė, specialioji pedagogė, metodininkė.

Mokymų temos apima tokias sritis:

  • Vaiko raidos sutrikimai, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų bendravimo ir ugdymo(si) ypatumai.
  • Augmentinė ir alternatyvi komunikacija (AAK), jos taikymas verbalinės komunikacijos neturintiems asmenims.
  • Naujausios priemonės, programinė įranga ir technologijos, naudojamos įtraukiamajame ugdyme.
  • Priemonių parinkimas, jų taikymas skirtingus gebėjimus turintiems asmenims.
  • Mokymų ciklą sudaro 12-ka gyvai vedamų paskaitų nuotoliniu būdu.
  • Mokymai startuoja sausio mėnesį ir baigiasi birželį. Kiekvieno mėnesio eigoje – du gyvai nuotoliniu būdu vedami mokymai darbo dienomis nuo 14 val. Vieno susitikimo trukmė apie 90 minučių.
  • Dalyviams įteikiami pažymėjimai.
  • Mokymai nekainuoja!

 

 

 

https://itraukusisugdymas.lt/?fbclid=IwAR271C370NMtf9x3tE8US4qRuXQXW9O_8f14_vnm5yyNMTntGWnHHZCUhEw