Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento “Metinis pranešimas 2019”

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento “Metinis pranešimas 2019”

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/43252%20NTAKD%20metinis%20prane%C5%A1imas.pdf