Rekomendacijomis dėl Individualaus pagalbos plano rengimo ir įgyvendinimo

Kviečiame susipažinti su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengtomis rekomendacijomis dėl Individualaus pagalbos plano rengimo ir įgyvendinimo. Individualus pagalbos planas gali būti svarbiu įrankiu, vykdant įtraukųjį ugdymą ir planuojant pagalbą mokiniams:
Gali būti medis ir tekstas vaizdas