Skelbiama atranka 0,75 etato specialiojo pedagogo ir 0,25 etato logopedo pareigoms (darbo krūvis –1 etatas) užimti

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką   0,75 etato specialiojo pedagogo ir 0,25 etato logopedo pareigoms (darbo krūvis –1 etatas) užimti. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,44 iki 10,45. Darbuotojui kompensuojamos kelionės išlaidos.

Reikalavimai:

 1. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo ar specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje.
 2. Auštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo-specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 4. Pedagoginio bei kalbos vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą.
 5. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, mokinių (vaikų) pedagoginio vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais išmanymas.
 6. Išklausyti ir galiojantys pirmosios medicininės pagalbos ir higienos kursai, galiojantis sveikatos medicininio patikrinimo pažymėjimas.
 7. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:

 1. Geras anglų kalbos mokėjimas.
 2. Papildomos specializacijos: tiflopedagogika, surdopedagogika.
 3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, oratoriniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.
 4. Patirtis dalyvaujant ir vykdant projektus.
 5. Licencija dirbti su DISC metodika.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus iki 2022 m. balandžio 22 d. elektroniniu  paštu info@klrppt.lt:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą. Privalumų sąrašą su nurodytomis dalykinėmis savybėmis ir įgūdžiais. Motyvacinį laišką. Rekomendacijas.

 

Detalesnė informacija  telefonu 8 688 32863

Apie sprendimą kandidatus informuosime elektroniniu paštu.

Atrinkti pretendentai į atranką atsineša dokumentų originalus ir kopijas.

Atranka įvyks 2022 m. balandžio 26  d.  10.00  val.