Skelbiama atranka 1 et. psichologo pareigoms užimti

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką 1 etato psichologo pareigoms užimti. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,43  iki 8,62 (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos). Kompensuojamos kelionės išlaidos. Darbo vieta Gargždų dvejose  ikimokyklinėse įstaigose.

Reikalavimai psichologui

Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų).

Darbo patirtis (3 m.) vaikų ir suaugusiųjų konsultavimo, vaiko vystymosi raidos  pažinimo ir gebėjimų įvertinimo, grupių vedimo, pagalbos suteikimo specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų ugdytojams, klausimais.

Privalumai: žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.

Būtina: gebėjimas taikyti adaptuotas gebėjimų vertinimo, projekcines  ir kt. metodikas  atliekant asmens psichologinį įvertinimą. Patirtis teikiant psichologinę ir korekcinę pagalbą SUP turintiems vaikams bei vykdant prevencinę veiklą. Žinios raidos psichologijos, psichikos ir elgesio bei emocijų sutrikimų srityse ir kt. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas. Podiplominės studijos keliant kvalifikaciją.

Atranka skelbiama 1et. PPT  psichologo pareigoms užimti, atliekant psichologo funkcijas  ikimokyklinėse  įstaigose: Gargždų  lopšelyje-darželyje “Ginatrėlis” ir Gargždų lopšelyje-darželyje “Saulutė”.

 

Pretendentų dokumentai priimami arba siunčiami iki 2021 m. rugsėjo 13 d. šiuo adresu: Kvietinių g. 30, Gargždai arba el. paštu info@klrpt.lt.

Informacija telefonu  8 688 32863.

Apie sprendimą  kandidatą informuosime el. paštu.