Agresyvios elgsenos prevencijos ir valdymo (pagal programą MAPA – angl. Management of Actual or Potential Aggression) mokymai

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, organizuoja Agresyvios elgsenos prevencijos ir valdymo (pagal programą MAPA – angl. Management of Actual or Potential Aggression) mokymus. Mokymų tikslas – plėtoti specialiojo ugdymo centrų ir specialiųjų mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, dirbančių […]